Perzikkruid

Algemeen

Iets wat mij opviel toen ik Perzikkruid intypte bij Google is de ongelofelijke hoeveelheid variaties van de wetenschappelijke naam voor deze plant. Wikipedia o.a. schrijft Niet-correcte namen die men in de literatuur kan tegenkomen zijn onder andere: Persicaria persicaria, Persicaria ruderalis, Persicaria ruderalis, Persicaria vulgaris, Polygonum dubium, Polygonum fusiforme, Polygonum minus, Polygonum puritanorum. Waarom dit is weet ik nog niet. Perzikkruid bloeit in Juni tot en met de herfst.

Er komen minstens 8 soorten Duizendknoop (Persicaria) in het wild voor in Nederland:

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

De bladeren van deze plant lijken op die van de perzikboom (Prunus persica).

Namen in andere talen

  • English: Redshank
  • Français: Renouée persicaire
  • Deutsch: Floh-Knöterich, Pfirsichblättriger Knöterich
  • Espanõl: Persicaria
  • Italiano: Poligono macchiato
  • Svenska: Åkerpilört
  • Norsk: Hønsegras
  • Dansk: Fersken-Pileurt

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Redshank. Dit betekent "rode schacht". Het gedeelte waar de stengelbladeren ontspringen (de schacht) is rood van kleur. Het heeft wat weg van Schenkel/Schinkel.  Dit is het iets wat bloederige onderbeen van dier (net van de slager). 

De Franse naam is Renouée persicaire. Dit betekent letterlijk "opnieuw geknoopte persicaria". Het Opnieuw geknoopte slaat op het feit dat deze plant onderdeel uitmaakt van de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae). Het woord Persicaria is het eerste deel van de eerste wetenschappelijke naam en het tweede deel van de andere wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Floh-Knöterich. Dit betekent "vlo knobbelige". Perzikkruid is onderdeel van de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae) vandaar het Knobbelige. De vlo komt waarschijnlijk van de plek die je op de huid ziet na een vlooienbeet, vergelijkbaar met de vlekken op de stengelbladeren.

De Italiaanse naam is Poligono macchiato Dit betekent "gevlekte Polygonum". Dit verwijst natuurlijk naar de vlekken op de stengelbladeren op deze Polygonum.  Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse en de Deense zijn nagenoeg gelijk, Åkerpilört/Fersken-Pileurt. Dit betekent "akker-pijlkruid/perzik-pijlkruid. Åker betekent "akker". Dat Pijl (het Deense Pil) moet je niet al te letterlijk nemen. Met pijl wordt hier waarschijnlijk het smalle stengelblad bedoeld. Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid". De Deense naam voor Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) is Pilblad. Hier staat Pil wel voor een echt pijlvormig blad. De laatst genoemde plant is trouwens absoluut geen familie van Perzikkruid.

Voor de verspreiding van Perzikkruid in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Vanlig hønsegras. Dit betekent "algemeen kippenkruid". Deze plant is zo algemeen dat het in Noorwegen als onkruid wordt gezien. Het woord "kippenkruid" is waarschijnlijk omdat pluimvee dit kruid wel lust, alhoewel ik dit nog niet gelezen heb.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op matig droge tot vochtige, voedselrijke, omgewerkte en vaak kalkarme grond (de meeste grondsoorten).

Groeiplaats
Akkers (hakvruchtakkers), tuinen, moestuinen, langs spoorwegen, ruderale plaatsen, braakliggende grond, bermen (omgewerkte plaatsen), plantsoenen, waterkanten (droogvallende greppels en open plekken).

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Algemeen, maar vrij algemeen in het hogere deel van Wallonië.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa en Zuid-Azië. Nu in alle werelddelen, alleen in woestijngebieden en in poolstreken ontbreekt de soort.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Perzikkruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's