Trifolium resupinatum 4


Algemeen

Ondanks dat Perzische klaver nu nog een vrij zeldzame plant is wordt hij toch redelijk vaak waargenomen. Dat is goed te zien aan het aantal rode punten op het Floron verspreidingskaartje vergeleken eerdere waarnemingen, de blauwe vierkantjes. De plant is niet inheems. Hij is als verontreiniging in Luzerne - en graanzaden over grote delen van de wereld verspreid. Perzische klaver bloeit in Mei tot en met September.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Perzische slaat op de herkomst van de plant. Hij komt uit Zuid-Europa en Zuidwest-Azië waar de plant als veevoedergewas wordt/werd gebruikt.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Perzyske klaver
  • English: Reversed Clover
  • Français: Trèfle renversé
  • Deutsch: Persischer Klee
  • Espanõl: Trébol de juncal
  • Italiano: Trifoglio risupinato
  • Svenska: Doftklöver
  • Norsk: Vendekløve
  • Dansk: Omvendt kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Reversed Clover. Dit betekent "omgekeerde klaver". Het is de vertaling van de wetenschappelijke naam.

De Franse naam is Trèfle renversé. Dit betekent ook weer "omgekeerde klaver", net als de Engelse naam.

De Duitse naam is Persischer Klee. Dit is de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Spaanse naam is Trébol de juncal. Trébol is de Spaanse benaming voor een klaver-soort. Juncal betekent "riet". Het zou de groeiplaats kunnen zijn maaar naar mij weten is Perzische klaver niet een typische 'rietplant" dus de exacte betekenis is mij onbekend.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Trifoglio risupinato. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Doftklöver. Dit betekent "geurklaver". Waarom is mij onbekend.

De Noorse naam is Vendekløver. Dit betekent "draaiklaver" net als de Engelse en franse naam.

De Deense naam is Omvendt kløver. Dit betekent "omgekeerde klaver" net als de Engelse en Franse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie & verspreiding
Perzische klaver staat op allerlei grondsoorten maar prefereert voedselrijke, kleiige, iets zouthoudende bodems en kan zich invasief gedragen. De eenjarige plant wordt in het gebied van herkomst verbouwd en levert goed veevoer en hooi, is als verontreiniging in Luzerne- en graanzaden over grote delen van de wereld verspreid en is in onze contreien een efemere verschijning op grazige, braakliggende grond, op spoorweg- en haventerreinen en op ruderale plaatsen. Ze wordt ook uitgezaaid in bermen en kan verwilderen. Het taxon stamt oorspronkelijk uit Zuid- en Midden-Europa en uit Zuidwest-Azië. De soort is in Nederland op een groot aantal plaatsen gevonden. Perzische klaver is een onmiskenbare soort die direct te onderscheiden is door het feit dat de bloemen tijdens of na de bloei draaien, zodat de vlag juist naar beneden wijst. Verder is de asymmetrische kelk opvallend, ze raakt sterk opgeblazen, verkaalt tenslotte, heeft netvormige nerven en sterk uitstaande bovenste kelktanden.

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel, 2015

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Perzische klaver

Verspreiding Perzische klaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten