Pijlkruid

Algemeen

Pijlkruid is inheems (het komt hier van origine voor) maar wordt ook gekweekt. Aan het einde van het groeiseizoen vormt de plant uitlopers die eindigen in knolletjes.Het zijn de aardappeltjes voor de watervogels. Chinezen zijn er gek op, en vroeger werden ze uit de sloot gevist met stokken,  gebakken of gekookt schijnen ze naar noten te smaken. Ook zijn ze in Aziatische supermarkten te koop (de gekweekte dus.). De plant bloeit in Juni tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

De vorm van het blad van deze plant verklaart de naam. Er bestaat ook nog een Breedbladig pijlkruid (Sagittaria latifolia) dat, zoals de naam al aangeeft, een verbreding heeft in het stengelblad.

Namen in andere talen

  • English: Arrowhead
  • Français: Sagittaire
  • Deutsch: Pfeilkraut
  • Espanõl:
  • Italiano:
  • Svenska: Pilblad
  • Norsk: Pilblad
  • Dansk: Pilblad

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Arrowhead. Dit betekent "pijlhoofd". Dit omdat de grote, pijlvormige en zeer glanzend bladeren niet op het water liggen, zoals die van de Witte waterlelie (Nymphaea alba), maar ​​moedig erboven staan. 

De Franse naam is Sagittaire. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Pfeilkraut. Dit betekent "pijlkruid.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is gelijk, Pilblad. Dit betekent "pijlblad".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, luwe plaatsen in ondiep, soms wat dieper, matig voedselrijk tot voedselrijk, meestal neutraal (zwak zuur tot kalkhoudend), helder, stilstaand tot zwak stromend, zoet water met een bodem van klei, leem of zand met maar weinig organisch materiaal.

Groeiplaats
Water en langs oevers (sloten, plassen, kanalen, vijvers, grote beken, kleine rivieren, in groter water op plekken die tegen sterke golfslag beschut liggen, zoetwatergetijdengebieden en verlandingsvegetaties).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk algemeen in Zuidoost-Fryslân, Drenthe en Noord-Overijssel en vrij algemeen in laagveengebieden en het rivierengebied. Elders vrij zeldzaam, maar zeer zeldzaam in Zeeland, op de Waddeneilanden en in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Vrij algemeen langs de rivieren. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij algemeen langs de Maas en Samber. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
Gematigde streken in Europa, Azië en NoordAmerika. In tropisch Azië en in Amerika groeit een andere ondersoort.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Pijlkruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's