Reuzenbalsemien

Algemeen

Eigenlijk komt de Reuzenbalsemien uit de Himalaya en India. Rond 1850 werd de plant in Europa geïntroduceerd. Door de succesvolle verspreiding van de zaden (zie verklaring) is de plant nu overal in Nederland te vinden. Alleen in Zeeland en Flevoland komt hij minder voor. Alhoewel de plant graag bij water groeit.

Hij bloeit vanaf Juli tot ver in Oktober.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Dit is de grootste van de Balsemienfamilie (2 à 3 meter) vandaar het word Reuze.

Een eventuele verklaring voor het woord Balsemien is dat het komt van bal-semen. Dit betekend "zaadwerper". Dit heeft te maken met de zaaddoos (zie foto). Als je deze aanraakt, of als er regendruppels op vallen, hij open springt en het zaad wat er in zit als het ware wegwerpt (zie filmpje).

reuzenbalsemien33

Namen in andere talen:

  • English: Himalayan Balsam, Policeman´s-Helmet
  • Français: Balsamine géante
  • Deutsch: Drüsiges Springkraut
  • Espanõl:
  • Italiano: Balsamina ghiandolosa
  • Svenska: Jättebalsamin
  • Norsk: Kjempespringfrø
  • Dansk: Kæmpe-Balsamin

verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

  1. Himalayan Balsam. Dit betekent "himalaya balsemien". In de negentiende eeuw is deze plant uit het Himalayagebied en Noord-India als tuinplant ingevoerd. Door de manier van verspreiden en het tegenwoordig gunstigere klimaat is deze plant uitgegroeid tot een invasieve exoot. Voor meer uitleg zie deze unielijst waar de plant sinds 2017 op staat.
  2. Policeman´s-Helmet. Dit betekent natuurlijk "politiehelm". Naar de vorm van de bloem. Hiermee wordt de typische Engelse poltie helm (Bobby) bedoeld.

De Franse naam is Balsamine géante. Dit is de Franse benaming voor de Nederlandse naam.

De Duitse naam is Drüsiges Springkraut. Dit betekent "klierachtig springkruid". Het tweede deel van de wetenschappelijke naam verwijst hier naar.

De Zweedse naam is Jättebalsamin. Dit betekent "reuzenbalsemien".

De Noorse naam is Kjempespringfrø. Dit betekent "reuzenspringzaad".

De Deense naam is Kæmpe-Balsamin. Dit betekent letterlijk "grote strijdende man-balsemien".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, vrij open plaatsen op vochtige tot natte, voedselrijke tot zeer voedselrijke grond.

Groeiplaats
Bossen, bosranden, ruigten (natte ruigten), aanspoelselgordels in rivierbegeleidende bosjes, waterkanten, uiterwaarden, bij stuwen, verruigende beekdalen, ruigten, plantsoenen, braakliggende grond, steenglooiingen, langs spoorwegen (spoorbermen) en soms in akkers.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen. Het meest in het rivierengebied en in stedelijke gebieden. Ingeburgerd tussen 1900 en 1924.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Het meest in het Maasgebied. Ingeburgerd sinds het begin van de twintigste eeuw.

Wallonië
Vrij algemeen in het Maasgebied.

Wereld
Oorspronkelijk uit Noord-India en het aangrenzende deel van de Himalaya. Ingeburgerd in Europa en Canada.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Reuzenbalsemien

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's