Rumex obtusifolius 002


Algemeen

Ridderzuring is een iets wat grotere Zuring met (net zoals vele andere Zuring soorten) erg mooie bloemen. Toch wordt deze plant als een lastig te bestrijden onkruid beschouwd. Hij komt vrijwel overal voor (zie ook het verspreidingskaartje) en heeft een erg lange penwortel. Als hij dan toch weg moet, dan lees je op veel sites dat er uitgegraven moet worden of chemisch bestrijd moet worden. Ridderzuring bloeit vanaf Juni tot en met Oktober.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

De plant bevat vrij veel kaliumoxalaat, een oplosbaar zout van oxaalzuur, dat braken en diarrhee veroorzaakt. De naam ridderzuring zou hier ook op duiden. Als iemand aan de diarree is zegt men in bepaalde streken wel dat hij "aan de ridder" is (persoonlijk heb ik van deze uitdrukking nog nooit gehoord).

Zuring slaat op de smaak van de plant (is ook bij andere Zuringsoorten zo). Het blad van zuring werd vroeger wel aangewend als middel tegen scheurbuik.

Namen in andere talen

  • English: Broad-leaved dock
  • Français: Patience a feuilles obtuses, Patience sauvage
  • Deutsch: Stumpfblättriger Ampfer
  • Espanõl: Romaza de hoja grande
  • Italiano: Romice a foglie ottuse
  • Svenska: Tomtskräppa
  • Norsk: Byhøymole
  • Dansk: Butbladet Skræppe

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Broad-leaved dock. Dit betekent "breedblage dock". De bladeren van deze zuring zijn zo breed dat men er vroeger kaas en boter mee inpakte om ze koel te houden. Echter sommige zuringsoorten lijken op deze plant dus een goede flora is zeker nodig. Dock is een Engelse verzamelnaam voor Zuringplanten maar waarom dit Dock heet is mij onbekend.

De Franse naam is Patience à feuilles obtuses. Dit betekent "eeuwig voortdurende met de afgestompte bladeren. Een oude bijnaam in Frankrijk voor een Zuringsoort (Rumex) is Patience. Dit komt van het Latijnse Patientia wat "eeuwig durend" betekent. Dit slaat op het feit dat veel Rumex soorten al "eeuwig" bekent zijn om hun voedingswaarde. Het zou overigens ook kunnen betekenen dat de plant "eeuwig=meerdere malen per jaar" verbouwd kon worden als groenten.

De Duitse naam is Stumpfblättriger Ampfer. Dit betekent "stompbladige ampfer. Het Stompbladige wordt bij de Engelse naam uitgelegd. Ampfer betekent "zuur/bitter". De bladeren van alle Zuringsoorten (Rumex) smaken zuur/bitter door de aanwezigheid van oxaalzuur en tannine in de bladeren. Sommige soorten zijn te zuur om te eten maar andere soorten worden gekweekt als bladgroente of voor het gebruik als kruid.

De Zweedse naam is Tomtskräppa Dit betekent "landskräppa. Tomt betekenty "land". Skräppa betekent "zuring". Dus "landzuring".

De Noorse naam is Byhøymole

De Deense naam is Butbladet Skræppe. Dit betekent "stompbladige skraeppe".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, vaak bemeste, omgewerkte grond (alle grondsoorten).

Groeiplaats
Tuinen, grasland (grasvelden, weiland, paardenweiden en beschaduwd grasland), bermen, dijken, ruderale plaatsen, ruigten (humeuze ruigten), braakliggende grond, waterkanten (o.a. rivieroevers, hoge aanspoelselgordels langs rivieren en langs sloten), perceelsscheidingen, bossen (wilgenbossen en langs bospaden), struwelen, heggen, boomgaarden en plantsoenen.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Ridderzuring

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten