Ringelwikke

Algemeen

Ringelwikke is een van de kleinste Wikke soorten die er is. Je loopt er zo voorbij en dat is zonde. Want de plant is mede door de harige vruchten uiterlijk erg mooi. Ringelwikke bloeit al in Mei, Juni en Juli.

Er komen minstens 11 soorten Wikke (Vicia) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

De echte verklaring voor het woord Ringel is mij nog onbekend. Waarschijnlijk heeft het iets met het rankende/klimmende gedrag van de plant te maken.

Deze plant heeft de neiging zich door middel van uitlopers omhoog te klimmen/wikkelen., vandaar de naam Wikke.

Namen in andere talen

  • English: Hairy Tare
  • Français: Vesce hérissée
  • Deutsch: Behaarte Wicke
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Veccia irsuta
  • Svenska: Duvvicker
  • Norsk: Tofrøvikke
  • Dansk: Tofrøet vikke 

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier)op droge tot matig droge, matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond (zand en leem).

Groeiplaats
Akkers (graanakkers en hakvruchtakkers), zeeduinen (laag duinstruweel), bosranden, kapvlakten, onder struiken in plantsoenen, dijken, bermen, grasland (schraal grasland), langs spoorwegen (spoorbermen), industrieterreinen, braakliggende grond en afgravingen (zandgroeven).

Verspreiding

Nederland
Algemeen in het oosten en midden van het land, in Zuid-Limburg, in Zeeland en in de Hollandse duinen. Elders zeldzamer.

Vlaanderen
Algemeen, maar vrij zeldzaam in de Polders.

Wallonië
Algemeen, maar vrij zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Ringelwikke komt oorspronkelijk uit Europa en Azië. Ingeburgerd in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat en plaatselijk ook in de tropen.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Ringelwikke

Verspreiding Ringelwikke

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten