Rood bosvogeltje

©Martin Stevens


Verklaring Nederlandse naam

Rood zou de kleur van de bloem aangeven. Maar eigenlijk is hij meer lila dan rood.

Het bos is waarschijnlijk de plek waar deze Orchis zich thuis voelt.

Als de buitenste slibben van de bloem staan naar buiten gericht en geven het geheel een gevleugeld uiterlijk.

Algemeen

Namen in andere talen

  • English: Red helleborine
  • Français: Céphalanthère rouge
  • Deutsch: Rotes Waldvögelein
  • Espanõl:
  • Italiano: Cefalantera rossa
  • Svenska: Röd skogslilja
  • Norsk: Raud skogfrue
  • Dansk: Rød Skovlilje

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Red helleborine. Helleborine, betekent op Helleborus gelijkend en daarmee is de sierplant bedoeld die bij Dodoens Witten Helleborus of Wit Niescruyt heet en die nu de naam draagt van Witte nieswortel (Veratrum album L.). Deze rode orchis zou dus lijken op een Helleborus soort. Persoonlijk zie ik de overeenkomst niet en de echte verklaring is mij dan ook onbekend.

De Franse naam is Céphalanthère rouge. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Rotes Waldvögelein. Dit is de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Zweedse en de Deense naam is nagenoeg gelijk. Röd skogslilja/Rød Skovlilje. Dit betekent "rode boslelie". Persoonlijk vind ik dit veel passender.

De Noorse naam is Raud skogfrue. Dit betekent "rode bosdame".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Licht beschaduwde of soms zonnige plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkrijke grond (mergel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Bossen, beschaduwde rots- of kalkhellingen, bermen en dijken (een onbeschaduwde, kleiige berm van een polderdijk).

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam. Vroeger in de Biesbosch (voor het laatst in 1989) en in Zuid-Limburg (voor het laatst gevonden in 1981 bij Gulpen).

Vlaanderen
Niet in Vlaanderen.

Wallonië
Vroeger zeer zeldzaam in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen.

Wereld
In West-Azië, Noord-Afrika en Oost-, Zuid- en Midden-Europa. Noordelijk tot in Zuid-Engeland, Zuid-Scandinavië en Midden-Rusland.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Rood bosvogeltje

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten