Ruige fijnstraal

Algemeen

Deze Fijnstraal is een wat zeldzamere plant. De grootste kans op waarneming is Noord-en Zuid Holland. Maar met determinatie is het oppassen. Sommige fijnstralen zijn moeilijk uit elkaar te halen. De Fijnstraal is een lastige soort. Gelukkig heeft Floron op de verspreidingsatlas een handige determinatietabel gemaakt voor een aantal soorten. Ook heeft Floron een determinatiesleutel voor 4 soorten Fijnstraal gemaakt. Ruige fijnstraal bloeit in Juni tot en met Oktober.

Er komen in Nederland minstens 7 soorten Fijnstraal (Erigeron) in het wild voor:

Verklaring Nederlandse naam

Het Ruige zal slaan op de behaarde en geribbelde stengel. Maar ik het het idee dat het maar een algemene term is om onderscheid te maken tussen andere Fijnstralen. Het is niet dat ene specifieke kenmerk.

De naam fijnstraal is te danken aan de slanke straalbloemen rondom het gele hartje van buisbloemen. Soms is dit geel erg duidelijk, bijv. bij de Zomerfijnstraal (Erigeron annuus) en Muurfijnstraal (Erigeron karvinskianus). Soms ook niet echt zoals bij de vele andere fijnstralen.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk:  Rûch tongersied
  • English: Bilbao Fleabane
  • Français: Vergerette à fleurs nombreuses
  • Deutsch: ?
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Cespica floribunda
  • Svenska: ?
  • Norsk: ?
  • Dansk: ?

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Bilbao Fleabane. Deze naam geeft meteen aan dat deze plant is komen "aanwaaien`` uit Zuid-Amerika, Bilbao en omgeving dus. Fleabane betekent zoiets als "vlooien verdoemer/verdrijver". Vroeger werd deze plant in de brand gestoken. De rook hiervan zou vlooien verdrijven.

De Franse naam is Vergerette à fleurs nombreuses. Vergerette betekent letterlijk "boomgaard" maar kan ook afgeleid zijn van het woord Verge dat "roede" betekent. Verwijzend naar de gelijkenis. 

De Duitse naam is mij onbekend. Veel Fijnstraal-soorten zijn onbekend in diverse landen. Het is dan ook vaak een jonge soort plant die enige tijd nodig heeft wil hij in verschillende landen waargenomen worden.

De Spaanse naam is mij onbekend.

De Italiaanse naam is Cèspica floribunda. Het woord Cespica betekent "struik". Een verwijzing naar de vorm van de plant. Door de vele zijtakken en het bijna houtachtige uiterlijk heeft de plant veel van een struik weg. Dit geldt niet voor elke Fijnstraal. Bijv. de Muurfijnstraal (Erigeron karvinskianus) ziet er heel anders uit en heet toch Cespica in het Italiaans. Na Cespica volgt een woord dat aangeeft om welke soort het gaat. In dit geval Floribunda. Dit is de Italiaanse benaming voor het tweede gedeelte van de eerste wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is mij onbekend.

De Noorse naam is mij onbekend.

De Deense naam is mij onbekend.

Ecologie & Verspreiding


Ruige fijnstraal groeit op vochtige, voedselrijke, omgewerkte grond van braakliggende terreinen, industriegebieden, straatkanten, in ruigten en langs wateren in het stedelijk gebied. Vlak na de eeuwwisseling verscheen de soort in Rotterdam in Nederland en zij breidt zich sindsdien uit. Vermoedelijk is vestiging van Ruige fijnstraal in Rotterdam terug te voeren op het haven- en transportkarakter van deze stad. In Nederland is de soort nog zeer zeldzaam, maar is zij inmiddels al in een aantal stedelijke gebieden ingeburgerd. De plant heeft een voorkeur voor warme plekken als groeiplaats zodat het gewettigd lijkt te veronderstellen dat zij profiteert van klimaatverandering in Nederland. Ruige fijnstraal lijkt op Canadese fijnstraal, maar heeft kleinere bloemhoofdjes, is ruig behaard en heeft buisbloemen met vijf lobben. Ruige fijnstraal komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.

CC-BY-SA 3.0 Niko Buiten, 2015

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreiding Ruige Fijnstraal

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's