Ruige fijnstraal

Algemeen

Deze Fijnstraal is een wat zeldzamere plant. De grootste kans op waarneming is Noord-en Zuid Holland. Ruige fijnstraal bloeit in Juni tot en met Oktober. Maar met determinatie is het oppassen. Sommige fijnstralen zijn moeilijk uit elkaar te halen. Gelukkig is er de Floron determinatiehulp.

Verklaring Nederlandse naam

Het Ruige zal slaan op de behaarde en geribbelde stengel. Maar ik het het idee dat het maar een algemene term is om onderscheid te maken tussen andere Fijnstralen. Het is niet dat ene specifieke kenmerk.

De naam fijnstraal is te danken aan de slanke straalbloemen rondom het gele hartje van buisbloemen. Soms is dit geel erg duidelijk, bijv. bij de Zomerfijnstraal (Erigeron annuus) en Muurfijnstraal (Erigeron karvinskianus). Soms ook niet echt zoals bij de vele andere fijnstralen.

Namen in andere talen

  • English: Bilbao Fleabane
  • Français: Vergerette à fleurs nombreuses
  • Deutsch: ?
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Cèspica floribunda
  • Svenska: ?
  • Norsk: ?
  • Dansk: ?

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding


Ruige fijnstraal groeit op vochtige, voedselrijke, omgewerkte grond van braakliggende terreinen, industriegebieden, straatkanten, in ruigten en langs wateren in het stedelijk gebied. Vlak na de eeuwwisseling verscheen de soort in Rotterdam in Nederland en zij breidt zich sindsdien uit. Vermoedelijk is vestiging van Ruige fijnstraal in Rotterdam terug te voeren op het haven- en transportkarakter van deze stad. In Nederland is de soort nog zeer zeldzaam, maar is zij inmiddels al in een aantal stedelijke gebieden ingeburgerd. De plant heeft een voorkeur voor warme plekken als groeiplaats zodat het gewettigd lijkt te veronderstellen dat zij profiteert van klimaatverandering in Nederland. Ruige fijnstraal lijkt op Canadese fijnstraal, maar heeft kleinere bloemhoofdjes, is ruig behaard en heeft buisbloemen met vijf lobben. Ruige fijnstraal komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.

CC-BY-SA 3.0 Niko Buiten, 2015

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

Verspreiding Ruige Fijnstraal

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten