Ruw vergeet-mij-nietje

Algemeen

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 7 Vergeet-mij-nietjes (Myosotis) in het wild voor in Nederland:

De Determinatie hiervan is niet simpel. Een goede flora is in dit geval echt nodig.  Bekijk je deze plantjes van dichtbij (meestal met een loepje) dan valt meteen op dat ze zo vlakbij wel heel dicht behaard overkomen. Dit klopt want alle Vergeet-mij-nietjes behoren tot de Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae)

Verklaring Nederlandse naam

Ik heb het nog nergens gelezen maar juist dit Vergeet-mij-nietje valt op door de enorme beharing (met heel veel afstaande en deels gekromde haren op de kelk) t.o.v. de kleine kroonbladen, ongeveer 3 mm.

Het woord vergeet-mij-nietje kent een lange geschiedenis met meerdere verklaringen. De naam komt in vele talen terug. O.a in het Duitse vergiss mein nicht , het Engelse forget-me-not, het Spaans nomeolvides, het Italiaans nontiscordardimé, het Poolse niezapominajki, het Chinese (vereenvoudigd Chinees :勿忘草) pinyin : wùwàngwǒ ), het Deense forglemmige etc. De volgende uitleg verschilt per streek/land/site/boek etc.

 • Eerst is er het bekende middeleeuwse sprookje: In de Middeleeuwen was eens een ridder met zijn geliefde langs een rivier aan het wandelen. Bij het plukken van een bosje bloemen viel hij door het gewicht van zijn harnas in het water. Terwijl hij verdronk gooide hij het bosje bloemen naar zijn geliefde en riep "Vergeet mij niet". Deze bloem is verbonden met romantiek en tragiek en werd vaak door vrouwen gedragen als teken van trouw en oneindige liefde.
 • Vergeet-mij-nietjes worden/werden vaak weggegeven als teken van liefde en loyaliteit, meestal van mannen aan vrouwen, omdat de blauwe bloemen in het volksgeloof doen denken aan de ogen van pas verliefde mensen.
 • De naam Vergeet-mij-nietje werd vroeger gebruikt met als reden voor het het snelle vergankelijke karakter van de bloemen en het gemakkelijke afbreken ervan, wat vergeleken werd met de trouweloosheid die mensen zouden zijn.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

 • English: early forget-me-not 
 • Français: Myosotis rameux
 • Deutsch: Hügel-Vergissmeinnicht
 • Espanõl: Nomeolvides
 • Italiano: Myosotis ramosissima
 • Svenska: Backförgätmigej 
 • Norsk: Bakkeforglemmegei
 • Dansk: Bakke-forglemmigej 

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is early forget-me-not. Early want dit plantje is soms al in April te zien. Net een paar weken eerder dan de meeste andere Vergeet-mij-nietjes. Forget-me-not is natuurlijk de letterlijke vertaling van elk Nederlands Vergeet-mij-nietje.

Voor de verspreiding van Ruw vergeet-mij-nietje in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Myosotis rameux. Myosotis is de Franse benaming van het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam voor dit plantje. Rameux betekent "vertakt". Het komt van het Latijnse Ramosus dat "het hebben van takken" betekent. Dit verwijst naar de stengel met bloemen. Aan het eind van de bloei, in de voorzomer, vormt zich een veel langer stengel die bezet is met om en om vruchten aan stengels (een soort zijtakken). Het is dus de Franse benaming voor het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Hügel-Vergissmeinnicht Hügel betekent "heuvel". Het Ruw vergeet-mij-nietje houdt van een wat rijkere mineraal-houdende droge zandgrond Dat verklaart ook dat je de soort kunt vinden op richels en kale plekken op het krijt van bijvoorbeeld Zuid-Limburg. Maar zoals het verspreidingskaartje laat zien groeit het plantje ook graag aan de, zanderige, kust. Dit gaat natuurlijk ook op in Duitsland.

De Spaanse naam is Nomeolvides. Dit betekent "vergeet mij niet". Dit is dus de algemene Spaanse benaming voor een Vergeet-mij-nietje. De exacte naam is mij niet bekend.

De Italiaanse naam is Myosotis ramosissima. Deze is gelijk aan de wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse/Noorse en Deense naam is Backförgätmigej/Bakkeforglemmegei/Bakke-forglemmigej. Dit betekent, net als de Duitse naam, heuvel/zandbank Vergeet-mij-nietje.

Voor de verspreiding van Ruw vergeet-mij-nietje in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, basische, meestal kalkhoudende, vaak humusarme en enigszins omgewerkte grond (meestal op zand, verder op leem, zavel, mergel, löss en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Zeeduinen (mosduinen), zandige rivierdijken, bermen, langs schelpenpaadjes, akkers (akkerranden), grasland (droog, neutraal grasland, grasvelden en kalkhellingen), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), afgravingen (zandgroeven), braakliggende grond, opgespoten grond, muurtjes en rivierduinen.

Verspreiding

Nederland
Algemeen in de duinen en vrij zeldzaam tot zeldzaam in het rivierengebied en in Zuid-Limburg. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Algemeen in de duinen. Elders vrij algemeen, maar vrij zeldzaam in de Kempen.

Wallonië
Vrij algemeen.

Wereld
In Zuidwest-Azië, Noordwest-Afrika en Europa, behalve in de meest noordelijke en noordoostelijke delen.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Ruw vergeet-mij-nietje

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's