Schapenzuring bloeiwijze Rumex acetosella


Algemeen

Schapenzuring is een van de vele algemene zuringsoorten in Nederland. De plant bloeit in Mei tot en met de herfst.

Er komen minstens 11 Zuring (Rumex) soorten in het wild voor in Nederland en bijna alle zijn algemeen dus een goede flora is zeker nodig:

Verklaring Nederlandse naam

Waarom deze soort nu specifiek Schapenzuring heet is mij onbekend. Misschien dien het woord puur ter onderscheid van de vele Zuringsoorten die Nederland rijk is.

Het woord Zuring is erg makkelijk te verklaren. De plant is familie van de Zuring. Dit duidt op de zure smaak van de plant als je deze zou eten. De zure smaak komt door de aanwezigheid van oxaalzuur in de plant. Vroeger werd de plant vanwege deze smaak in het eten verwerkt. Het vee laat de plant dus ook staan.

Namen in andere talen

  • English: Sheep's Sorrel
  • Français: Petite oseille
  • Deutsch: Kleiner Sauer-Ampfer
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Romice acetosella
  • Svenska: Bergsyra
  • Norsk: Småsyre
  • Dansk: Rødknæ

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op matig droge tot droge, vrij zure, kalkarme, voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofhoudende, dikwijls verstoorde grond (zand, leem en veen).

Groeiplaats
Bosranden, kapvlakten, brandplekken, akkers (rogge), grasland (droog, zuur grasland en kort blijvend grasland, o.a. schapenweiden), grazige heide, bermen, hellingen, tussen straatstenen, zeeduinen (uitgeloogde duinen) en bij bosjes in zandverstuivingen.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen, maar iets minder algemeen in het noordelijk zeekleigebied en in Flevoland.

Vlaanderen
Zeer algemeen, maar minder algemeen in de Polders.

Wallonië
Zeer algemeen, maar iets minder algemeen in de hogere gebieden.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa, West-Azië en Noord-Afrika. Ingeburgerd in alle werelddelen, in gematigde en koele streken.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Schapenzuring

Verspreiding Schapenzuring

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten