Erigeron acris 270805


Algemeen

Ondanks dat deze Fijnstraal te boek staat als vrij zeldzaam staan er best wel veel stippen op het Floron verspreidingskaartje. Het zal wel op het randje zijn. In ieder geval is deze plant van de 7 soorten de meest zeldzame. Scherpe fijnstraal bloeit in Juni, Juli en Augustus.

Er komen in Nederland minstens 7 soorten Fijnstraal (Erigeron) in het wild voor:

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Scherpe is gek genoeg nooit beschreven. Volgens mij heeft het te maken met de uitgebloeide bloemen. De lintbloemen vormen en "scherpe" krans rondom de gehele bloem.

De naam fijnstraal is te danken aan de slanke straalbloemen rondom het gele hartje van buisbloemen. Soms is dit geel erg duidelijk, bijv. bij de Hoge fijnstraal (Erigeron/Conyza sumatrensis) en Muurfijnstraal (Erigeron karvinskianus). Soms ook niet echt zoals bij de vele andere fijnstralen.

Namen in andere talen

  • English: Blue Fleabane
  • Français: Vergerette acre
  • Deutsch:  Scharfes Berufkraut
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Céspica acre
  • Svenska: Gråbinka
  • Norsk: Vanlig bakkestjerne
  • Dansk: Bitter Bakkestjern

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op matig droge tot vochtige, matig voedselarme, zwak zure tot basische (kalkhoudende), goed doorlatende, iets humushoudende grond (zand, leem, mergel, zavel, lichte klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Bermen (open plekken), dijken, rotsachtige plaatsen, zeeduinen, open plaatsen in kruipwilgstruweel, grasland (droog, neutraal grasland, kalkhellingen en open plekken in laagblijvend grasland), afgravingen (o.a. steengroeven), langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), tussen straatstenen, steentaluds van viaducten, opgespoten grond, drooggevallen zandplaten, oude muren en lemige plekken in grazige heide.

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in de Hollandse duinen en rondom Amsterdam. Elders zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam in de duinen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam. Achteruitgaand.

Wallonië
Vrij zeldzaam in Lotharingen (met name in de zuidelijke Ardennen) en in het Maasdistrict. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
Gematigde en koudere streken op het noordelijk halfrond. Een andere vorm in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Scherpe fijnstraal

Verspreiding Scherpe fijnstraal

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten