Schijnaardbei

Algemeen

Zoals al bij de paragraaf Verklaring Nederlandse naam al beschreven smaakt die vrucht/aardbei nergens naar en bestaat deze plant alleen maar omdat het een sierplant was/is. Eerst in in Zuid-Oost Azië, in 1950 ook in België. Daarna heeft de Schijnaardbei zich uitgebreid in de rest van Europa. Doordat deze plant zich zo makkelijk verspreid (o.a. door vogels) word hij overal waargenomen. En omdat Schijnaardbei erg makkelijk te verwarren is met Bosaardbei (Fragaria vesca), zeker als de plant niet bloeit, is hij moeilijk te herkennen. Maar er zijn wel degelijk verschillen. In een flora of op internet zijn deze verschillen gemakkelijk te vinden. Schijnaardbei bloeit vanaf Mei tot en met Oktober.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 13 soorten Ganzerik (Potentilla) in het wild voor in Nederland:

verklaring Nederlandse naam

Omdat de vrucht van deze Ganzerik heel erg lijkt op een aardbei (maar er zeker niet naar smaakt!)  heet deze Ganzerik Schijnaardbei.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

 • Frysk: Falske ierdbei
 • English: Mock strawberry, Indian strawberry, False strawberry
 • Français: Potentilla couchée
 • Deutsch: Indische Scheinerdbeere
 • Espanõl: Falsa fresa
 • Italiano: Duchesnea indica
 • Svenska: Skensmultron
 • Norsk: Hengejordbær
 • Dansk: Indisk prydjordbær

verklaring Buitenlandse namen

Er zijn drie Engelse namen

 1. Mock strawberry. Dit betekent "zogenaamde aardbei". De schijnvrucht van deze plant lijkt op een aardbei maar is het totaal niet. De aardbei is wel dezelfde familie (Rosaceae) maar een andere soort.
 2. Indian strawberry. Het is de Engelse versie van de wetenschappelijke naam.
 3. False strawberry. Dit betekent "valse aardbei". Dus ongeveer het zelde als de eerste naam.

Voor de verspreiding van Schijnaardbei in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Duchesnea indica. Duchesnea is een eerbetoon aan Antoine Nicolas Duchesne , botanicus auteur van een boek over de natuurlijke geschiedenis van aardbeien. Indica is weer een verwijzing naar het tweede deel van de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Indische Scheinerdbeere. Dit betekent "indische schijnaardbei".

De Spaanse naam is Falsa fresa. Dit betekent "valse aardbei", precies wat het is!

De Italiaanse naam is Duchesnea indica. Het woord Duchesnea wordt bij de Franse naam uitgelegd. Het woord Indica wordt bij het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam uitgelegd. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Skensmultron. Sken betekent "schijn" en Smultron betekent "aardbei", dus ook "schijnaardbei".

Voor de verspreiding van Schijnaardbei in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Hengejordbær. Henge betekent letterlijk "vastmaken". In de letterlijke betekenis dus eigenlijk "wurgen/verstikken". Naar mij weten zijn de wortels van de Schijnaardbei niet sterker of "agressiever" dan die van de tuinaardbei. Deze heet Hagejordbear. Hage betekent "tuin" en jordbear betekent "aardbei". Dus dient Henge meer ter onderscheid.

De Deense naam isIndisk prydjordbær. Dit betekent "Indische schijnaardbei".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Halfbeschaduwde tot beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselrijke grond.

Groeiplaats
Tuinen, grasland (gazons), in de voegen van straatstenen, bossen (loofbossen en langs bospaadjes), struwelen, plantsoenen en parken.

Verspreiding

Nederland
Verspreid door het land. Ingeburgerd tussen 1950 en 1974.

Vlaanderen
Sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw op een aantal plaatsen ingeburgerd. Het meest rondom Brussel.

Wallonië
Niet in Wallonië.

Wereld
Oorspronkelijk uit berggebieden in Zuidoost-Azië. Elders ingeburgerd.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Schijnaardbei

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's