Allium scorodoprasum


Algemeen

Deze plant is een van de minst voorkomende Looksoorten in Nederland. Slangenlook bloeit in Juni en Juli.

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Look is niet of nauwelijks te verklaren. Ook het etymologisch woordenboek heeft geen eenduidige verklaring.

Voor het woord Slangen heb ik nog geen eenduidige verklaring gevonden.

Namen in andere talen

  • English: Sand Leek
  • Français: Ail rocambole
  • Deutsch: Schlangen-Lauch
  • Espanõl: Ajete de perro
  • Italiano: Rocambola romana
  • Svenska: Skogslök
  • Norsk: Bendellauk
  • Dansk: Skov-Løg

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot matig vochtige (periodiek vochtige), matig voedselrijke, humushoudende en kalkhoudende grond (zand, zavel en klei).

Groeiplaats
Bossen, struwelen ('s winters overstroomde plaatsen in hoge struwelen langs de rivieren), bosjes op rivierduinen en aan de randen van rivierdalen, hakhout, heggen, bosranden, enigszins ruderale plaatsen, zeeduinen (duinstruwelen), braakliggende grond, grasland (vloeiweiden en ruige grasvegetaties, meestal op iets omgewerkte grond) en dijken.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in het rivierengebied (IJssel en Rijn) en zeer zeldzaam in de Hollandse en Zeeuwse duinen.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in de Kempen en langs de Maas.

Wallonië
Zeer zeldzaam. Op enkele plaatsen in de Maasvallei.

Wereld
In Zuidoost- en Midden-Europa, het Oostzeegebied, Noord-Engeland, Ierland en op een paar verspreide plaatsen in het Middellandse-Zeegebied.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Slangenlook

Verspreiding Slangenlook

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's