Calla palustris1


Algemeen

Deze plant is familie van de Aronskelken  (Araceae). Deze familie is namelijk heel bijzonder. Eigenlijk kennen veel mensen deze alleen van het tropisch oerwoud. Een familie uit zuid-Amerika, jawel het tropisch oerwoud. Op de dag van de opening van de bloemschede (hij gaat bloeien) verspreidt de bloemloze knots een sterke aas- of mestgeur. Op deze geur komen insecten af die hun voedsel in aas of mest vinden. Ze landen op de lichtgekleurde binnenkant van de bloemschede, glijden uit en vallen in de ketel (een soort afgesloten holle ruimte waar de daadwerkelijke vrouwelijke en mannelijke bloemetjes zich bevinden). De gevangenschap van deze insecten duurt een dag. Dit geeft de bloem de tijd voor bestuiving. Daarna krijgen de insecten (in dit geval motmugjes van het geslacht Psychodidae) de kans de bloem te verlaten en op weg te gaan naar de volgende Aronskelk.

Deze plant heeft de eigenschap, thermogenese. Slechts 11 van de 450 bloeiende plantenfamilies heeft dit. Thermogenese is een chemische reactie waarbij warmte ontstaat die word gebruikt om naast geur bijv. insecten te lokken. Het werd ontdekt door Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck op de Arum italicum in 1777 en bestudeerd door de Zwitserse botanicus Alphonse Louis Pierre Pyrame de Candolle.

Sindsdien hebben botanici veel warmteproducerende bloemen, bloeiwijzen of kegels gevonden: naast de (Aronskelken) Araceae zijn er de Lotus (Nelumbonaceae ), sommige (Waterlelies) Nymphaeaceae , (bijv. Pijpbloem) Aristolochiaceae , Palmen ( Arecaceae ), Annonaceae , Magnoliaceae , Illiciaceae , Rafflesiaceae , Winteraceae en Cycadaceae.

Deze plant is de enige soort Calla die in het wild voor komt in Nederland. Er zijn nog 2 leden van de familie Aronskelken die opdezelfde wijze bloeien en op Slangenwortel lijken, maar dit zijn andere soorten, Arum. De Gevlekte aronskelk (Arum maculatum) en de Italiaanse aronskelk (Arum italicum). Slangenwortel bloeit in Mei en Juni.

Verklaring Nederlandse naam

Er zijn twee verklaringen:

 1. Deze plant werd vroeger gegeven als tegengif bij slangenbeten, maar later is dit volgens de wetenschap niet bewezen.
 2. De kruipende wortelstok , in het water, lijkt op een slang.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

 • Frysk: Slangewoartel
 • English: Bog Arum
 • Français: Arum d'eau
 • Deutsch: Schlangenwurz
 • Espanõl: ?
 • Italiano: ?
 • Svenska: Missne
 • Norsk: Myrkongle
 • Dansk: Kærmysse

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Bog Arum. Dit betekent "moeras arum". Dit lid van de Aronskelken familie (zie ook bijv. Arum maculatum (Gevlekte aronskelk)) die graag in een vochtige omgeving groeit. 

Er zijn twee verklaringen voor het woord Arum:

 1. De naam Arum komt van aros (Grieks) en betekent "nuttig". De Grieken die de plant Aron noemden, schijnen ermee te hebben willen aanduiden, dat de zetmeelrijke knollen na koken eetbaar, en dus nuttig, zijn.
 2. Volgens Plinius zou Arum afkomstig zijn van het Egyptische Ar, waaruit het Griekse Aron is ontstaan, dat Slangewortel of Adderwortel beduidt. Een oud bijgeloof was dat, dat wie een wortelknol bij zich droeg geen last had van Adderbeten.

Voor de verspreiding van Slangenwortel in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Arum d'eau. Dit betekent "arum van het water. Een kleine variatie op de vorige naam.

De Duitse naam is Schlangenwurz. Dit is de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Zweedse naam is Missne. De verklaring voor dit woord is nog onbekend.

De Noorse naam is Myrkongle. Dit betekent "moeraskegel/denneappel". Dit verwijst naar de vochtige groeiomgeving en de vorm van de bloeikegel, het gedeelte met stamper en meeldraden die middenin de witte bloeischede verschijnt. 

De Deense naam is Kærmysse. Kær betekent "moeras". De verklaring voor het woord Mysse is nog onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen in of aan zoet, matig voedselarm tot voedselrijk, beschut, stilstaand tot zwak stromend, ondiep, zuurstofarm, zwak zuur water met een bodem van laagveen, leem of zand met een dikke laag rottingsslik.

Groeiplaats
Moerassen, langs oevers en in het water (drijftillen, verlandende sloten, kleine laagveenplassen, luwe hoeken van plassen, door meeuwen bemeste vennen, spoorsloten, aan de rand van niet of weinig bevaren vaarten, brede sloten in laagveengebieden, beek- en rivierarmen, hoogveenkanalen) en soms in bossen (moerasbossen).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in het oosten en midden van het land en in het Hollands-Utrechts en Noordwest-Overijssels laagveengebied.

Vlaanderen
Zeldzaam in de Kempen. Elders zeer zeldzaam.

Wallonië
Zeer zeldzaam. Nog slechts op 1 plaats.

Wereld
Koel-gematigde streken op het noordelijk halfrond, plaatselijk tot voorbij de poolcirkel. In Europa westelijk tot in Nederland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Slangenwortel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten