Slanke sleutelbloem

Algemeen

Naast andere sleutelbloemen, de Stengelloze sleutelbloem (Primula vulgairs) en de Gulden sleutelbloem (Primula vulgaris) is dit de plant die het meest voldoet aan de naam Sleutelbloem. Alle drie de soorten Sleutelbloemen zijn echte Stinsenplanten en bloeien dus vroeg. Deze plant al in Maart, April en Mei. De andere twee beginnen een maandje later met bloeien maar zijn ook een maand later uitgebloeid. Alle Sleutelbloemen zijn in het wild zeldzaam maar worden veelvuldig ingezaaid (bijv. als voorbeeld maar ook gewoon om heel vroeg in het voorjaar iets bloeiends te hebben). De genoemde 3 Sleutelbloemen zijn de enige Primula-soorten die in het wild voorkomen in Nederland. 

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Er zijn twee verklaringen:

  1. Sint Pieter, de hemelpoortwachter, liet bij het openen van de hemelpoort zijn sleutels vallen. Na een paar dagen vallen kwamen zij op een weiland terecht. Een klein meisje was daar aan het spelen en zag de prachtige sleutels liggen. Oprapen durfde ze niet, en dus rende ze naar huis om haar moeder te halen. Ondertussen had Sint Pieter een engel gestuurd om de sleutels te halen. Voordat het meisje en haar moeder aankwamen had de engel de sleutels meegenomen en deze plant er voor in de plaats gezet.
  2. Een veel simpelere verklaring is dat deze plant op een bos sleutels lijkt. De bloemen hangen als het ware als een bos aan de stengel zoals te zien is.

Namen in andere talen

  • English: Oxslip
  • Français: Primevère élevée
  • Deutsch: Hohe Schlüsselblume
  • Espanõl:
  • Italiano: Primula maggiore
  • Svenska: Lundviva
  • Norsk: Hagenøkleblom
  • Dansk: Fladkravet Kodriver

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Oxslip. Dit betekent "stierenslip". De enige verklaring die ik kon vinden is dat deze plant vaak groeit waar ook vee graast. Maar een echte verklaring is dit niet omdat achtervoegsel Slip voor mij nog onbekend is.

Voor de verspreiding van Slanke sleutelbloem in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Primevère élevée. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Hohe Schlüsselblume. Dit betekent "hoge sleutelbloem'. Het is de Duitse vertaling van de wetenschappelijke naam.

De Italiaanse naam is Primula maggiore. Dit betekent "grotere primula". Eigenlijk is dit het zelfde als de Duitse naam, grotere is daar "hogere". Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Lundviva. Lund betekent "bos". Maar dan niet in de betekenis van schaduw minnend maar letterlijk een groep bomen of groeiend in een bosje. De verdere betekenis van deze naam is mij onekend.

Voor de verspreiding van Primula elatior in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is  Hagenøkleblom. Hage betekent "tuin". Nøkle betekent "sleutel" en Blom betekent natuutlijk "bloem". Dus "tuin sleutelbloem".

De Deense naam is Fladkravet Kodriver. Flad betekent "plat/vlak". Kravet betekent "eis". Alle Sleutelbloemen (Primulaceaea) heten in Denemarken Kodriver, en komt van kodrevler. Dit betekent "speen" en verwijst naar de vorm van bloem.  Het voorvoegsel Fladkravet betekent "glad eis" en verwijst naar de bloemblaadjes bovenkant die vlak is uitgespreid. De verklaring die ik heb gevonden bij het voorvoegsel vind ik nogal vaag dus de echte betekenis is mij nog onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Licht beschaduwde of soms zonnige plaatsen op vochtige tot vrij natte, matig voedselrijke, weinig of niet bemeste, vaak kalkhoudende, lemige grond (slibrijk zand, leem, löss en mergel).

Groeiplaats
Bossen (bronbossen in heuvelachtige streken en hellingbossen), hakhout, waterkanten (zandige afkalvende bosbeekoevers en langs sloten) en grasland (bergweiden en beekdalhooiland).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, in het oosten van het land en in Noord-Brabant. Zeer zeldzaam in Gelderland en in het oostelijk rivierengebied.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam, maar plaatselijk algemeen. Het meest in de Leemstreek en de Zand- en Zandleemstreek.

Wallonië
Vrij zeldzaam, maar plaatselijk algermeen. Het meest in Brabant, het Maasdistrict en Lotharingen.

Wereld
Hoofdzakelijk in Midden-Europa, met een geïsoleerd deelareaal in de Kaukasus.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Slanke sleutelbloem

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten