Anthemis arvensis Sturm13043


Algemeen

Toen ik het ging uitzoeken zag ik pas hoe ingewikkeld het kan zijn! Je hebt dus deze, de Valse kamille (Anthemis arvensis), de Reukloze kamille (Tripleurospermum maritiem) en de Stinkende kamille (Anthemis cotula). Er zijn wel degelijk verschillen, te vinden in een heel goede flora. Deze, Valse kamille dus, bloeit vanaf Juni tot in de herfst. En hij staat te boek als een zeldzame soort en is te vinden op de Rode lijst als kwetsbaar.

Verklaring Nrederlandse naam

Valse kamille heet zo omdat deze plant niet de typische kamille geur verspreid maar er wel uitziet als een kamille. 

Er zijn twee verklaringen voor Kamille:

  1. De naam Kamille komt via Chamonilla (Grieks) van Chamaemelon (Grieks) en betekent "grondappel" wat verwijst naar de appelgeur. In Spanje wordt Echte Kamille gebruikt bij de bereiding van een sherry die "appeltje" genoemd wordt. Dit is tevens de Spaanse naam voor de Kamille.
  2. Volgens de Lacnunga (een oud Angelsaksisch geschrift) was kamille een van de negen heilige kruiden die de god Wodan aan de wereld schonk.

Namen in andere talen

  • English: Corn chamomile
  • Français: Anthémis des champs
  • Deutsch: Acker-Hundskamille
  • Espanõl: Manzanilla bastarda
  • Italiano: Camomilla bastarda, Camomilla falsa
  • Svenska: Åkerkulla
  • Norsk:Kvit gåseblom
  • Dansk:Ager-Gåseurt

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Corn chamomile. Dit is een combinatie van het woord Corn, wat natuurlijk "koren" betekent, en het Griekse woord voor Kamille, Chamomille. Het woord corn is puur ter onderscheid. De groeiplaats en het uiterlijk tussen Kamille en Valse kamille is het zelfde.

De Franse naam is Anthémis des champs. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Acker-Hundskamille. Dit betekent "akker-hondskamille". Deze kamille is dus niet degene met geneeskrachtige eigenschappen en zijn typische geur. Alleen goed voor de hond.

De Zweedse naam is Åkerkulla

De Noorse naam is Kvit gåseblom. Dit betekent "witte ganzenbloem". Deze plant lijkt erg veel op de Gele ganzenbloem (Glebionis/Chrysanthemum segetum), op de witte (Kvit) straalbloemen na, maar is het niet. De Gele ganzenbloem is wel onderdeel van de zelfde familie (composietenfamilie (Compositae of Asteraceae) maar is een heel andere soort.

De Deense naam is Ager-Gåseurt. Dit betekent "akker-ganzeneurt". Ook dit is weer een verwijzing naar de Gele ganzenbloem (zie Noorse naam). Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid". Dus "akker-ganzenkruid".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op matig voedselrijke, meestal zwak zure, kalkarme tot soms kalkrijke grond (allerlei grondsoorten, maar het meest op zand, leem, löss, mergel en zavel).

Groeiplaats
Akkers (graanakkers), braakliggende grond, omgewerkte grond, ruderale plaatsen, bermen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen) en soms bouwterreinen.

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk nog vrij algemeen in Noord-Brabant, Noord- en Midden-Limburg, Gelderland, Utrecht en het oosten van het land en vrij zeldzaam in het rivierengebied en in Flevoland. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam. Sterk achteruitgegaan. Het meest nog in de Kempen.

Wallonië
Plaatselijk vrij algemeen in het Maasgebied en in de Ardennen. Het meest ten zuiden van de Amber en Maas. Vrij zeldzaam in Brabant.

Wereld
Oorspronkelijk uit Zuid-Europa. Nu in bijna heel Europa, in delen van Zuidwest- en Oost-Azië, in Noord-Amerika en op enkele plaatsen op het zuidelijk halfrond.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Valse kamille 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten