Vierrijige ogentroost

Algemeen

Ondanks dat deze plant een vrij zeldzame soort is moet je toch rekening houden de Vierrijige ogentroost tegen te komen. Hij komt vrijwel langs de hele Nederlandse kust voor en dat is ook de plaats waar andere soorten Ogentroost voorkomen. En aangezien het bij deze soort aankomt op de details is een goede flora onmisbaar. De Vierrijige ogentroost bloeit in Juni tot en met September.

Er komen minstens 5 Ogentroost (Odontitus) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Beklierde ogentroost (Euphrasia officinalis) - zeer zeldzaam (1 waarneming)
 • Bosogentroost (Euphrasia nemorosa) - zeldzaam
 • Slanke ogentroost (Euphrasia micrantha) - zeer zeldzaam
 • Stijve ogentroost (Euphrasia stricta) - algemeen
 • Vierrijige ogentroost (Euphrasia tetraquetra) - vrij zeldzaam

De Kleverige ogentroost - (Parentucellia viscosa), Akkerogentroost (Odontites vernus subsp. vernus) en Rode ogentroost/Late ogentroost (Odontites vernus subsp. serotinus) hebben wel de Nederlandse naam "ogentroost" maar behoren tot een ander geslacht.

Verklaring Nederlandse naam

Het vierrijige slaat op het uiterlijk van  de plant. De schutblaadjes staan in vier overlangse rijen gerangschikt.

De plant dankt zijn naam aan de geneeskracht (troost) bij oogziektes. Lang (vanaf de veertiende eeuw) heeft men gedacht dat de gekleurde aders in de bloem leken op de aders in het menselijk oog dus de plant zou voor oogkwalen geschikt zijn. Zie ook Signatuurleer.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Eachkrûd
 • English: Western eyebright
 • Français: Euphraise à quatre angles, Euphraise de l'ouest
 • Deutsch: ?
 • Espanõl: ?
 • Italiano: ?
 • Svenska: ?
 • Norsk: ?
 • Dansk: ?

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is western eyebright. Dit betekent "westerse ogentroost". Voor zover ik heb kunnen vinden is deze Ogentroost alleen te vinden aan de kust van Nederland, België, Engeland, Ierland en Frankrijk. Het westen dus.

De Franse naam is Euphraise à quatre angles. of Euphraise de l'ouest.  Euphraise à quatre angles betekent "euphrasia met vier hoeken. De schutbladen van deze plant zijn vierhoekig. Euphraise is de Franse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. De l'ouest betekent "van het westen". De verklaring staat bij de Engelse naam.

De Duitse, Spaanse, Italiaanse, Zweedse, Noorse en Deense naam is mij onbekend daar deze plant in deze landen niet is waargenomen.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op droge tot vochtige, kalkrijke, voedselarme grond.

Groeiplaats
Grasland (kort blijvend grasland nabij de kust) en zeeduinen.

Verspreiding

Nederland
Voornamelijk langs de kust.

Vlaanderen
Nabij de kust. De verspreiding is onvoldoende bekend.

Wallonië
Niet in Wallonië.

Wereld
In West-Europa, o.a. in Ierland, Groot-Brittannië en Noordwest-Frankrijk. Mogelijk ook aan de oostkust in de Verenigde Staten.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Vierrijige ogentroost

Verspreiding Vierrijige ogenroost

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten