20150510Potentilla argentea1


Algemeen

Aan de naam en het te verwachten uiterlijk denk je dat deze plant sterk lijkt op Zilverschoon (Potentilla anserina). Maar niets is minder waar, de stengel is anders, de beharing is anders etc. Alleen de naam en verwachting lijkt er op. Viltganzerik bloeit alleen in Juni en Juli.

Er komen minstens 13 soorten Ganzerik (Potentilla) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het Vilt is de witte/zilveren beharing die zich op de stengel, stengelbladeren en kelkbladen bevindt. 

Het woord Ganzerik is afgeleid van het Hoogduitse Gänserich, Het betekend mannetjes gans/eend. De plant diende waarschijnlijk als vogelvoer n.a.v. de vorm van de kroonblaadjes. Deze lijken op de poten van een gans/eend. Of dit voer succesvol was is mij onbekend.

Namen in andere talen

  • English: Hoary Cinquefoil
  • Français: Potentille argentée
  • Deutsch: Silber-Fingerkraut
  • Espanõl:
  • Italiano: Cinquefoglia bianca
  • Svenska: Femfingerört
  • Norsk: Sølvmure
  • Dansk: Sølv-Potenti

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, min of meer open plaatsen op droge, zwak zure, kalkarme tot iets kalkhoudende, vaak omgewerkte, voedselarme en humusarme grond (zand, grind en andere stenige plaatsen). Op plekken met een laag blijvende vegetatie en is bestand tegen enige betreding.

Groeiplaats
Bermen (langs paden), dijken, grasland (weinig of niet bemeste weiland), verlaten akkers, zeeduinen, afgravingen (zand- en steengroeven), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), langs of op oude muren, hellingen, molenbelten, oude mijnterreinen en rotsachtige plaatsen.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam op de zandgronden in Midden-Nederland en zeldzaam in het rivierengebied, in Noord-Brabant en in de Hollandse duinen. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Zeldzaam. Het meest in de Kempen. Elders vooral langs spoorwegen.

Wallonië
Vrij algemeen in het Maasgebied, de Ardennen, Lotharingen en Brabant.

Wereld
In bijna heel Europa. Westelijk tot in Engeland. Ook in West- en Midden-Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Viltganzerik

Verspreiding Viltganzerik

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten