Wateraardbei

Algemeen

Dat Wateraardbei tot dezelfde familie behoort als de Ganzeriken (Potentilla's)  had ik al beschreven. Maar niet alleen de bladeren lijken sterk op die van een Ganzerik, alleen dan wel sterk vergroot. Ook die , overigens niet eetbare, aardbei komt overeen met een Potentilla namelijk de Schijnaardbei (Potentilla indica). Deze plant ontwikkeld zich precies het zelfde. Eerst ontvouwt zich een bloem daarna de vrucht/aardbei, die overigens ook niet eetbaar is. Wateraardbei bloeit in Juni en Juli.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Water want deze plant groeit altijd bij of in het water (of moeras).

Aardbei vanwege de gelijkenis van de bloem en de vrucht.

Namen in andere talen

  • English: Marsh Cinquefoil
  • Français: Potentille des marais
  • Deutsch: Sumpf-Blutauge
  • Espanõl:
  • Italiano:  Cinquefoglia delle paludi
  • Svenska: Kråkklöver
  • Norsk: Myrhatt
  • Dansk: Kragefod

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Marsh Cinquefoil. Dit betekent "moeras vijfblad". Dit geeft precies weer hoe deze plant er uitziet en waar deze groeit (in het moeras/water). Alle leden van de Potentilla familie (Ganzeriken) heten in Engeland Cinquefoil. Alhoewel Vijfvingerkruid soms kruist met andere Ganzeriken en dan een extra kroonblad vormt. Het aantal "vingers" wil soms ook wel eens wisselenen.

De Franse naam is Potentille des marais. Dit is de Franse benaming voor de volledige tweede wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Sumpf-Blutauge. Dit betekent "moeras-bloedoog". Dit heeft alles te maken met de groeiplaats en hoe de bloem er uitziet.

De Zweedse naam is Kråkklöver. Dit betekent "kraaienklaver". Alhoewel ik het nog nergens heb gelezen kan ik mij voorstellen dat de plant met z'n smalle stengelbladeren en bruine bloemen deze naam kreeg. Wateraardbei is absoluut geen lid van de Klaverfamilie (Trifolium).

De Noorse naam is Myrhatt. Dit betekent "moerashoed". Leuke naam voor bloem met een echte "hoedenrand"!

De Deense naam is Kragefod. Dit betekent "kraaienpoot".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure grond en in ondiep water. Vaak op kwelplekken met ijzerrijk grondwater (veen, humeus zand en leem).

Groeiplaats
Waterkanten en water (vennen, veenplassen, spoorsloten en greppels), moerassen (kwelmoerasjes, drijftillen en moerassige ruigten), grasland (hooiland), zeeduinen (duinvalleien en duinmeertjes) en soms bossen (ijl berkenbroekbos).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in laagveengebieden, in het midden, oosten en noordoosten van het land en op de Waddeneilanden. Zeldzaam in het rivierengebied en zeer zeldzaam in de Holandse duinen, in het noordelijk zeekleigebied en in Flevoland. Niet in Zeeland en Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Plaatselijk vrij algemeen in de Kempen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Plaatselijk vrij algemeen in de Ardennen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
Koude en gematigde streken op het noordelijk halfrond.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Wateraardbei

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's