Watermunt

Algemeen

De typische pepermuntgeur komt eigenlijk van een kruising van Watermunt (Mentha aquatica) met Aarmunt (Mentha spicata). De plant is in de zeventiende eeuw in Engeland gevonden in een veld met muntplanten. Voor het plukje munt dat je vaak in Arabische landen in je thee krijgt zijn deze twee soorten van belang want van alleen Watermunt wordt de thee te slap. En hiervan zijn dan weer vele cultivars, bijv. Mentha spiccato Marrakech. Watermunt bloeit vanaf Juli tot in de herfst.

Er komen minstens 6 soorten Munt (Mentha) in het wild voor in Nederland:

 • Akkermunt (Mentha arvensis) - Algemeen
 • Aarmunt  (Mentha spicata) - Vrij zeldzaam/Verwilderd
 • Hertsmunt  (Mentha longifolia) - Vrij zeldzaam
 • Polei  (Mentha pulegium) - Zeldzaam
 • Watermunt  (Mentha aquatica) - Algemeen
 • Witte munt (Mentha suaveolens) - Zeldzaam

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Water slaat natuurlijk op het feit dat de plant bij of ,vaker, in het water groeit.

Het woord Munt is waarschijnlijk een vertaling uit het Grieks (Mentha) en is te lezen bij de wetenschappelijke vertaling.

Namen in andere talen

 • English: Watermint
 • Français: Menthe aquatique
 • Deutsch: Mentha aquatica
 • Espanõl: Yerba buena
 • Italiano: Mentha aquatic
 • Svenska: Vattenmynta
 • Norsk: Vassmynte
 • Dansk: Vand-Mynte

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Watermint. Dit is de Engelse vertaling van de volledige Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Watermunt in Engeland zie deze kaart.

De Franse/Duitse en Italiaanse naam is nagenoeg gelijk, Menthe aquatique/Menthe aquatiqa/Menta d'acqua. Dit is de Frans/Duitse en Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Vattenmynta/Vassmynte/Vassmynte. Dit betekent ook "watermunt".

Voor de verspreiding van Watermunt in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselarme tot voedselrijke, humeuze tot venige, zwak zure tot kalkhoudende grond. Ook op brakke bodem (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaats
Waterkanten, moerassen (laagveenmoeras, verlandingsvegetaties en rietland), grasland (hooiland en blauwgrasland), zeeduinen (duinvalleien), ruigten, bossen (natte loofbossen) en grienden.

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Gematigde streken in Europa en in sommige delen van West- en Midden-Azië. Ook in Noord- en Oost-Afrika en in Zuid-Afrika. Ingeburgerd in Australië en Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Watermunt

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's