Wilde akelei

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Akelei is afgeleid van Ak (Germaans) en betekent "puntig". Dit slaat op de sporen/hauwen van de kroonbladeren bij deze plant.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

  • Frysk: Akkelei
  • English: Columbine
  • Français: Ancolie commune
  • Deutsch: Gewöhnliche Akelei
  • Espanõl: ?
  • Italiano: ?
  • Svenska: Akleja
  • Norsk: Akeleie
  • Dansk: Almindelig Akeleje

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Columbine. Deze naam komt van het Latijnse Columba dat "duif" betekent. Dit omdat er een gelijkenis is van de bloem en vijf bijeen gekropen duiven. In tegen stelling tot andere landen waar de vorm van de kroonbladeren juist wordt vergeleken met de klauwen en snavel van een roofvogel.

Voor de verspreiding van Wilde akelei in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Ancolie commune. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Gewöhnliche Akelei. Dit is de Duitse vertaling van de Nederlandse naam. Alleen voor het woordtje Wilde gebruiken ze in Duitsland Gewoon.

De Spaanse en Italiaanse naam is mij onbekend. Deze plant komt in beide landen niet voor..

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Akleja/Akeleie/Almindelig Akeleje, Akelei/Akelei/Gewone akelei.

Voor de verspreiding van Wilde akelei in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Half beschaduwde plaatsen op vrij voedselarme tot matig voedselrijke, vochtige, kalkrijke, humeuze grond (mergel, zand, leem en zavel).

Groeiplaats
Bossen (lichte plekken in loofbossen, kalkrijke bossen en bij buitenplaatsen), bosranden, kreupelhout, struwelen, plantsoenen, grasland (beschaduwde plaatsen), bermen (beschaduwde plaatsen), zeeduinen, langs spoorwegen, steile kalkhellingen en waterkanten (beek- en rivieroeverwallen).

Verspreiding

Nederland
Oorspronkelijk zeer zeldzaam in Zuid-Limburg en vroeger ook in het oosten van Gelderland. Elders verwilderd en plaatselijk ingeburgerd, o.a. bij buitenplaatsen en in de duinen.

Vlaanderen
Niet in Vlaanderen.

Wallonië
Vrij zeldzaam in het Maasgebied en in de Ardennen.

Wereld
In Noordwest-Afrika en Zuid-, Midden- en Oost-Europa. Noordwestelijk tot in Nederland, België en Engeland. In Noordwest-Europa alleen als een verwilderde plant.

Verspreiding Wilde akelei

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten