Wilde marjolein

Algemeen

Wat mij persoonlijk opvalt dat nergens echt duidelijk staat vermeld wat nu de verschillen zijn tussen Wilde marjolein, Echte marjolein, Majoraan, Oregano en de vele cultuur varianten. Overal staat iets verschillends. Op het Floron verspreidingskaartje zie je aan de hoeveelheid gele stippen dat het een populair plantje is voor o.a. bermen e.d of bijv. culinair. De Echte Marjolein (Origanum majorana) is zeldzaam en slecht op een paar plekken waargenomen in Nederland. Wilde marjolein (de cultuurvariant dus) bloeit in Juli tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Marjolein komt van het Franse Marjolaine (sedert de 14de eeuw) en dat komt waarschijnlijk weer uit het vroeg Latijnse Majorana. Maar wat het nu betekent is mij nog onbekend.

Alhoewel Marjolein en Oregano tot de familie der lipbloemige behoren en qua smaak en gebruik erg op elkaar gelijken, zijn er wel degelijk verschillen. De echte Marjolein (Origanum majora of Majorana hortensis) is namelijk een éénjarige plant terwijl Oregano/Wilde marjolijn (Origanum vulgare) tot de groep van de doorlevende en meerjarige planten behoort.

Namen in andere talen

  • English: Wild Marjoram
  • Français: Origan commun
  • Deutsch: Wilder Majoran
  • Espanõl: Orégano
  • Italiano: Origano comune
  • Svenska: Kungsmynta
  • Norsk: Kung
  • Dansk: Almindelig merian

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Wild Marjoram. Dit is de Engelse vertaling van de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Wilde marjolein  in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Origan commun. Dit betekent "algemene origanum".

De Duitse naam is Wilder Majoran. Dit betekent "wilde marjolein".

De Italiaanse naam is origano comune. Dit betekent "algemene origano". De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Kungsmynta. Een mogelijke verklaring is een woord dat begint met Koning kan worden verklaard door het feit dat koning vroeger een versterkend woord was. Met koninklijk goed werd bedoeld dat iets van de hoogste kwaliteit was, zoals vereist in het koninklijk paleis. Kungsmyntha is dus een munt van uitzonderlijke kwaliteit. Munt is dan weer een ander geslacht dan Origanum dus dit verklaart het woord Kungsmyntha nod steeds niet.

Voor de verspreiding van Wilde marjolein in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Bergmynte

De Deense naam is Almindelig merian. Dit betekent weer "algemene marjolein".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vrij droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, meestal kalkhoudende grond (leem en zand).

Groeiplaats
Grasland (hellinggrasland, kalkgrasland en ruig grasland), bermen, langs holle wegen, langs schelpenpaadjes, dijken (polderdijken), bosranden, struwelen, heggen (kalkrijke zomen), ruigten, stadswallen, opgespoten grond (kalkrijk zand), langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), wanden van afgravingen en zeeduinen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Zuid-Limburg en plaatselijk in Zeeland en zeldzaam in het oostelijke rivierengebied en aangrenzende gebieden. Elders verwilderd.

Vlaanderen
Algemeen in de Maasvallei en in de kalkrijke delen van de Leemstreek. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij algemeen in het Maasgebied, in het oosten van het Brabants district en in Lotharingen.

Wereld
Gematigde streken in Europa. Naar het zuidoosten, via West-Azië en de Himalaya, tot op Taiwan. Ook in Noordwest-Afrika en op enige eilanden in de Atlantische Oceaan.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Wilde marjolein

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's