Wilde marjolein

Algemeen

Wat mij persoonlijk opvalt dat nergens echt duidelijk staat vermeld wat nu de verschillen zijn tussen Wilde marjolein, Echte marjolein, Majoraan, Oregano en de vele cultuur varianten. Overal staat iets verschillends. Het enige wat ik weet is dat de plant een prima keukenkruid is en bloeit vanaf Juli tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Marjolein komt van het Franse Marjolaine (sedert de 14de eeuw) en dat komt waarschijnlijk weer uit het vroeg Latijnse Majorana. Maar wat het nu betekent is mij nog onbekend.

Alhoewel Marjolein en Oregano tot de familie der lipbloemige behoren en qua smaak en gebruik erg op elkaar gelijken, zijn er wel degelijk verschillen. De echte Marjolein (Origanum majora of Majorana hortensis) is namelijk een éénjarige plant terwijl Oregano/Wilde marjolijn (Origanum vulgare) tot de groep van de doorlevende en meerjarige planten behoort.

Namen in andere talen

  • English: Wild Marjoram
  • Français: Origan commun
  • Deutsch: Wilder Majoran
  • Espanõl: Orégano
  • Italiano: Origano comune
  • Svenska: Kungsmynta
  • Norsk: Kung
  • Dansk: Almindelig merian

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Wild Marjoram. Dit is de Engelse vertaling van de Nederlandse naam.

De Franse naam is Origan commun. Dit betekent "algemene origanum".

De Duitse naam is Wilder Majoran. Dit betekent "wilde marjolein".

De Zweedse naam is Kungsmynta

De Noorse naam is Kung

De Deense naam is Almindelig merian. Dit betekent weer "algemene marjolein".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vrij droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, meestal kalkhoudende grond (leem en zand).

Groeiplaats
Grasland (hellinggrasland, kalkgrasland en ruig grasland), bermen, langs holle wegen, langs schelpenpaadjes, dijken (polderdijken), bosranden, struwelen, heggen (kalkrijke zomen), ruigten, stadswallen, opgespoten grond (kalkrijk zand), langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), wanden van afgravingen en zeeduinen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Zuid-Limburg en plaatselijk in Zeeland en zeldzaam in het oostelijke rivierengebied en aangrenzende gebieden. Elders verwilderd.

Vlaanderen
Algemeen in de Maasvallei en in de kalkrijke delen van de Leemstreek. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij algemeen in het Maasgebied, in het oosten van het Brabants district en in Lotharingen.

Wereld
Gematigde streken in Europa. Naar het zuidoosten, via West-Azië en de Himalaya, tot op Taiwan. Ook in Noordwest-Afrika en op enige eilanden in de Atlantische Oceaan.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Wilde marjolein

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten