Wilde reseda

Verklaring

Reseda komt van Resedare (Latijn) en betekent "doen bedaren" wat duidt op het gebruik van de plant vroeger als geneesmiddel tegen gezwellen.

Algemeen

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Namen in andere talen

  • English: Wild Mignonette
  • Français: Réséda jaune
  • Deutsch: Gelbe Resede
  • Espanõl: Gabarro
  • Italiano: Reseda gialla
  • Svenska: Gulreseda
  • Norsk: Byreséda
  • Dansk: Gul Reseda

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Wild Mignonette. Dit betekent "wilde mignonette". Wild omdat de plant ook regelmatig voorkomt als cultivar. Mignonette komt uit het Frans en betekent ongeveer "iets kleins/schattig". Of Mignonette komt uit het Frans en betekent"miniatuurflesje" naar de gelijkenis van de gehele plant. Dus de echte verklaring is mij nog onbekend.

De Franse naam is Réséda jaune. Er zijn twee mogelijke verklaringen:

  1. Dit betekent "gele reseda". Deze plant is samen met de, ook in het wild voorkomende, Wouw (Reseda luteola) lid van de Resedafamilie (Resedaceae). De bloemen van de Wilde reseda zijn niet echt geel. Hier wordt de gele kleurstof die vroeger verkregen werd uit de wortels van de plant. Zie ook de wetenschappelijke naam van de plant.
  2. Dit betekent "gele resda". Het is ter onderscheid. Want er bestaat ook een Witte reseda (Reseda alba) die in het Frans Reseda blanc heet.

De Duitse naam is Gelbe Resede. Ook dit betekent "gele reseda". Alleen heet de Witte reseda natuurlijk Weisse resede.

De Zweedse en Deense naam is gelijk. Gulreseda. Dit betekent ook "gele reseda".

De Noorse naam is Byreséda. Dit betekent "stadsreseda". Byreseda is wat ze in Noorwegen een ballastplant noemen. Reseda is als zaad het land ingekomen met vrachtauto of scheepladingen. Vaak overleeft het zaad niet maar soms is het (te) succesvol en is het overal terug te vinden. Nu groeit de plant langs wegen en in stortplaatsen in de laaglanden van Oost en langs de kust naar Zuid-Trøndelag.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier) op droge, vrij voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende grond (zand, zavel, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Omgewerkte grond, braakliggende grond, ruigten (kalkrijke ruigten), bermen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), akkers (akkerranden), dijken (open plekken op zuidhellingen), puin, haventerreinen, fabrieksterreinen, zeeduinen (ruderale plaatsen), afgravingen (steengroeven, zandafgravingen en mergelgroeven), tussen straatstenen, tegen muren, parkeerplaatsen en opslagplaatsen.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, in het rivierengebied, in de Hollandse en Zeeuwse duinen en in het midden van het land. Elders zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam in het kustgebied en het Maasgebied. Elders zeldzaam.

Wallonië
Vrij zeldzaam in het Maasgebied en in Brabant. Elders zeldzaam.

Wereld
Oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied. Nu in het grootste deel van Europa, in Noord-Afrika, Zuidwest-Azië, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Wilde reseda

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten