Sedum jdp


Algemeen

Wit vetkruid is inheems (hij kwam hier altijd al voor) en van origine best wel zeldzaam. Maar omdat de plant een gewilde rotstuinplant is komt hij steeds vaker voor. Ook wordt de plant erg veel toegepast op "groene" daken. En aangezien Wit vetkruid en veel andere Sedumsoorten geen hoge eisen stellen aan de grondsoort verwildert de plant snel. Dus de waarneming tussen een verwilderde of aangeplante en een echt wilde plant is moeilijk. Wit vetkruid bloeit in Juni en Juli.

Er komen minstens 5 soorten Vetkruiden (Sedum) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het grappige is dat Wit vetkruid pas echt wit is als deze bloeit. Daar voor vormt de plant een zode met een rode gloed. De stengels zijn namelijk rood.

De naam vetkruid komt doordat de stengel maar zeker de stengelbladeren rolrond en vettig lijken van het vastgehouden vocht dat de plant de mogelijkheid geeft te overleven op best wel droge plekken.

Namen in andere talen

  • English: White Stonecrop
  • Français:
  • Deutsch: Weiße Fetthenne
  • Espanõl: Uva de gato
  • Italiano: Borracina bianca
  • Svenska: Vit fetknopp
  • Norsk: Kvitbergknapp
  • Dansk: Hvid Stenurt

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme, open plaatsen (pionier) op droge, voedselarme, al of niet kalkhoudende, meestal stenige grond (omgewerkte zandgrond, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Grasland (kalkgrasland en gazons), bermen (o.a. langs autowegen), dijken, kalkhellingen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), waterkanten (op stenen beschoeiingen langs rivieroevers, o.a. langs de Maas), ruderale plaatsen, oude muren, puinhellingen, rotsrichels, steenglooiingen, spleten van basaltglooiingen, zeeduinen (omgewerkte grond en mosduinvegetaties nabij bebouwing) en begraafplaatsen.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het rivierengebied en in stedelijke omgeving en zeldzaam in Zuid-Limburg. Elders vaak verwilderd.

Vlaanderen
Vrij algemeen in het Maasgebied en aan de Westkust. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam en meestal alleen verwilderd.

Wallonië
Algemeen ten zuiden van de lijn Samber en Maas (Maasdistrict). Elders zeldzamer.

Wereld
In Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en Zuid- en Midden-Europa. Noordelijk tot in Zuid-Scandinavië.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Wit vetkruid

Verspreiding Wit vetkruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten