Witte honingklaver

Algemeen

Zoals in de beschrijving bij Ecologie & Verspreiding is Witte honingklaver te vinden op plekken waar haast geen planten groeien. Het is een echte pioniersplant. Witte honingklaver, en de Citroengele variant, vallen op doordat hij met gemak 1.5 meter kan worden en hij heeft een struikachtig uiterlijk. Witte honingklaver bloeit van Juli tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen 4 Honingklavers (Melilotus) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Citroengele honingklaver (Melilotus officinalis) - algemeen
 • Goudgele honingklaver (Melilotus altissimus) - algemeen
 • Kleine honingklaver (Melilotus indicus) - zeldzaam
 • Witte honingklaver (Melilotus albus) - algemeen

Verklaring wetenschappelijke naam

De witte (er is ook een Gele honingklaver en Citroengele honingklaver)) bloemetjes van deze plant ruiken naar honing Als deze plant wordt gedroogd komt de sterk geurende stof cumarine vrij en wordt deze geur nog sterker. De plant heet Honingklaver maar is geen Klaver. Vanwege de vorm van de bladeren heet deze plant zo.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

 • Frysk: Wite hunichklaver
 • English: White Melilot
 • Français: Mélilot blanc
 • Deutsch: Weißer Steinklee
 • Espanõl: Meliloto blanco
 • Italiano:  Meliloto bianco
 • Svenska: Vit sötväppling
 • Norsk: Kvitsteinkløver
 • Dansk: Hvid Stenkløver

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is White Melilot. Dit betekent "witte melilotus". Dit is een combinatie van het woord White en het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam.

Voor de verspreiding van Witte honingklaver in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Mélilot blanc. Dit betekent "witte melilotus" net zoals de Engelse naam.

De Duitse naam is Weißer Steinklee. Dit betekent "witte steenklaver". Een "steenklaver" heeft het liefst een "stenige" ondergrond zoals ook bij Ecologie & Verspreiding staat beschreven. Dat deze plant lijkt op klaver is natuurlijk te zien aan het in drieën splitste (langgesteelde) stengelblad.

De Spaanse en Italiaanse naam is nagenoeg gelijk, Meliloto blanco/Meliloto  bianco . Dit is de Spaans/Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. Bianco betekent "wit".

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Vit sötväppling. Dit betekent "witte sötvappling". Sötväppling bestaat uit twee dele Söt betekent "zoet"en Väppling betekent "klaver".

Voor de verspreiding van Witte honingklaver in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk,  Kvitsteinkløver/Hvid Stenkløver. Dit betekent "witte steenklaver".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige tot droge, matig voedselrijke, omgewerkte, vaak kalkhoudende en stenige grond (stenige plaatsen, mergel, leem, rivierklei en zand).

Groeiplaats
Akkers (akkerranden), bermen, zandige dijken, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), industrieterreinen, haventerreinen, parkeerplaatsen, vluchtheuvels, tussen straatstenen, plantsoenen, braakliggende grond, opgespoten grond, stortterreinen, ruigten (voedselrijke ruigten), ruderale plaatsen en afgravingen (wanden van mergel- en leemgroeven).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, het meest in stedelijke omgeving. Vrij zeldzaam in Gelderland, in het oosten en het noordoosten en zeldzaam op de Waddeneilanden.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Het meest in het kustgebied.

Wallonië
Vrij algemeen in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen. Elders vrij zeldzaam tot zeldzaam.

Wereld
Oorspronkelijk uit Oost-Europa en Midden-Siberië. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Witte honingklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten