Wolfspoot

Algemeen

Wolfspoot groeit graag bij water (soms er in) of op heel drassige plekken. Daarvoor is hij uitgerust met een dikke wortelstok waarmee hij zich gemakkelijk kan vasthouden op drassige plaatsen. . Met uitlopers  die hij naar vier richtingen uitstuurt, kan hij zich snel boven aanspoelsel of slootbagger uitwerken. Zo kan hij de concurrentie aan met forsere moerasplanten. Ook op muren die aan het water liggen, zoals gracht- en kademuren, kan hij zich handhaven. Ook stond/staat de plant  bekend om zijn medicinale werking. O.a. de beïnvloeding van de schildklierwerking. Wolfspoot is de enige Lycopus-soort die in Nederland voor komt. Wolfspoot bloeit vanaf Juni tot en met Augustus.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Deze plant dankt de naam aan haar ruige uiterlijk (bloemen rondom de stengel en de bladeren).

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

  • Frysk: Wolvenettel
  • English: Gipsywort
  • Français: Lycope d'Europe
  • Deutsch: Ufer-Wolfstrapp
  • Espanõl: Hierba de lobo
  • Italiano: Piede di lupo
  • Svenska: Strandklo
  • Norsk: Klourt
  • Dansk: Sværtevæld

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Gipsywort. Deze naam is ontstaan uit het feit dat Roma mensen (zigeuners) hun huid beschilderde met  de kleurstof van gemaakt van Wolfspoot om deze donkerder te maken. Misschien om zichzelf onherkenbaar te maken of er uit te zien als een zwerver. Ook zouden dezelfde Roma de kleurstof gebruiken om linnen e.d. te kleuren.

Voor de verspreiding van Wolfspoot in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Lycope d'Europe. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Ufer-Wolfstrapp. Dit betekent "oever-wolfstrapp". Het woord oever wil zeggen dat Wolfspoot altijd in een vochtige omgeving groeit. En het is ter onderscheid van de Hohe Wolfstrapp (Lycopus exaltatus) die niet in Nederland voorkomt en trouwens ook niet in Duitsland, wel in Oost-europa. Het woord Wolfstrapp is terug te leiden naar de vorm van de stengelbladeren. Een letterlijke vertaling heb ik nergens kunnen vinden maar alles wijst naar dezelfde verklaring als het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam.

De Spaanse en Italiaanse naam is nagenoeg gelijk, Hierba de lobo/Piede di lupo. Dit betekent "kruid van de wolf/wolfspoot". Het is de Italiaanse benaming voor de Nederlandse naam.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Strandklo. Strand wil alleen maar zeggen dat deze plant van een vochtige omgeving houdt. Hiermee wordt dus niet het zilte strand bedoeld maar de zoete kustlijn van een rivier of meertje. Klo betekent "(wolfs) klauw".

De Noorse naam is Klourt. Dit betekent "klauwkruid". Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid".

De Deense naam is Sværtevæld. Letterlijk betekent dit "zwarte rijkdom". Dit heeft natuurlijk enige uitleg nodig. Het Zwarte komt van de kleurstof die uit deze plant gewonnen kan worden. Met Rijkdom wordt de weeldig bebloeide oever bedoeld. Dus een verwijzing naar de vochtige omgeving die nodig om Wolfspoot te laten groeien.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke grond (zand, leem, zavel, lichte klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Waterkanten (natte steenglooiingen, langs greppels, kanalen, rivieren en grachten, kademuren en sluismuren), moerassen (verlandingsvegetaties, ruig rietland en drijftillen), drooggevallen plaatsen, op rottend hout nabij water, zeeduinen (duinvalleien en langs duinplassen), ruigten, grasland (moerassige plaatsen) en bossen (moerasbossen).

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar zeldzaam in het noordelijk zeekleigebied.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Hoge Ardennen.

Wereld
In Europa, behalve in de meest noordelijke delen. Ook in West- en Midden-Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika en Australië.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Wolfspoot

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's