Zevenblad

Algemeen

Zevenblad is samen met Fluitenkruid één van de meest voorkomende schermbloemige in Nederland. In de meeste gevallen maken mensen dan ook voor het eerst kennis met deze plant in de tuin.......als ze hem willen verwijderen, wat héél moeilijk blijkt te zijn door ondergrondse uitlopers. Veel schermbloemige lijken op elkaar. Gelukkig heeft deze als één van de kenmerken dat de bladeren niet geveerd zijn maar gedeeld. Hij bloeit van Juni tot in September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 20 soorten Schermbloemige in het wild voor in Nederland. Er vallen natuurlijk veel meer planten onder deze familie. Sommige soorten zijn Schermbloemige maar zien er heel anders uit. Sommige zijn echt zeldzaam. Op deze lijst staan alleen de vergelijkbare "witte" schermbloemige: 

Verklaring Nederlandse naam

Het samengestelde blad van deze plant telt drie maal drie blaadjes plus het topblaadje is zeven blaadjes. Alhoewel de onderste twee blaadjes vaak samen gegroeid zijn (zie foto). In sommige streken heet de plant ook wel Drieblad. Deze naam vind zijn verklaring in het feit dat het samen gestelde blad uit driemaal drie blaadjes is opgebouwd, die al met of niet met elkaar zijn vergroeid.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

 • Frysk: Hoannepoat
 • English: Ground Elder
 • Français: Herbe aux goutteux
 • Deutsch: Giersch
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Girardina silvestre
 • Svenska: Kirskål
 • Norsk: Skvallerkål
 • Dansk: Skvalderkål

verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Ground Elder. Dit betekent "grondvlier" naar de gelijkenis met de stengelbladeren met de Gewone vlier (Sambucus nigra).
 2. Gout weed. Dit betekent "jichtkruid". De verklaring is te lezen bij de wetenschappelijke naam.

Voor de verspreiding van Zevenblad in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Herbe aux goutteux. Dit betekent ook "kruid van het jicht".

De Duitse naam is Giersch. Giersch is een Oudduitse naam voor deze plant, waarvan de oorsprong moeilijk aan te geven is en waarover vele theorieën bestaan.

De Spaanse naam is Pie de cabra. Dit betekent geitenvoet". Dus gelijk aan het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Deze plant word zelden waargenomen in Spanje.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Girardina silvestre. Zoals er in de Paragraaf Verklaring wetenschappelijke naam staat beschreven "Vroeger had de plant de Latijnse benaming Herba Sancta Gerardi. Dit omdat de heilige Gerardus (hij stierf in 959) deze plant gebruikte toen hij door jicht of reuma werd geplaagd". Girardina is de Italiaanse benaming voor Gerardus. Sylvestre komt van Sylva (Latijn) en betekent "bos". Niet dat deze plant alleen in het bos te vinden is (in tegendeel!) maar dit verwijst naar het feit dat Zevenblad de voorkeur heeft voor een schaduwrijke plek.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Kirskål. Het woord Kirs is moeilijk te achterhalen. Kål betekent "kool". Dit omdat de jonge stengelbladeren van Zevenblad als kool kunnen worden gegeten.

Voor de verspreiding van Zevenblad in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Skvallerkål/Skvalderkål

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Half beschaduwde tot beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselrijke, omgewerkte grond (zand, leem, zavel, klei en soms veen).

Groeiplaats
Bossen (beek- en rivierdalbossen en parkbossen), bosranden, heggen (voedselrijke zomen), aan de voet van beschaduwde hellingen, plantsoenen, waterkanten (beekoeverwallen en zandige slootkanten), tuinen, braakliggende grond, bermen en ruigten.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Zeer algemeen.

Wereld
In Europa, behalve in een groot deel van het Middellandse-Zeegebied. Oostelijk tot in het centrale deel van Siberië. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Zevenblad

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's