Zevenblad

Algemeen

Zevenblad is samen met Fluitenkruid één van de meest voorkomende schermbloemige in Nederland. In de meeste gevallen maken mensen dan ook voor het eerst kennis met deze plant in de tuin.......als ze hem willen verwijderen, wat héél moeilijk blijkt te zijn door ondergrondse uitlopers. Veel schermbloemige lijken op elkaar. Gelukkig heeft deze als één van de kenmerken dat de bladeren niet geveerd zijn maar gedeeld (inderdaad 7 stuks!)

Hij bloeit van Juni tot in September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Het samengestelde blad van deze plant telt drie maal drie blaadjes plus het topblaadje is zeven blaadjes. Alhoewel de onderste twee blaadjes vaak samen gegroeid zijn (zie foto). In sommige streken heet de plant ook wel Drieblad. Deze naam vind zijn verklaring in het feit dat het samen gestelde blad uit driemaal drie blaadjes is opgebouwd, die al met of niet met elkaar zijn vergroeid.

Namen in andere talen

  • English: Ground Elder
  • Français: Herbe aux goutteux
  • Deutsch: Giersch
  • Espanõl: Aegopodio
  • Italiano: Girardina silvestre
  • Svenska: Kirskål
  • Norsk: Skvallerkål
  • Dansk: Skvalderkål

verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

  1. Ground Elder. Dit betekent "grondvlier" naar de gelijkenis met de stengelbladeren met de Gewone vlier (Sambucus nigra).
  2. Gout weed. Dit betekent "jichtkruid". De verklaring is te lezen bij de wetenschappelijke naam.

De Franse naam is Herbe aux goutteux. Dit betekent ook "kruid van het jicht".

De Duitse naam is Giersch. Dit woord wordt altijd in het Duits gebruikt om schermbloemigen aan te duiden. Waarom is mij onbekend.

De Zweedse naam is Kirskål.

De Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Skvallerkål/Skvalderkål

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Half beschaduwde tot beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselrijke, omgewerkte grond (zand, leem, zavel, klei en soms veen).

Groeiplaats
Bossen (beek- en rivierdalbossen en parkbossen), bosranden, heggen (voedselrijke zomen), aan de voet van beschaduwde hellingen, plantsoenen, waterkanten (beekoeverwallen en zandige slootkanten), tuinen, braakliggende grond, bermen en ruigten.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Zeer algemeen.

Wereld
In Europa, behalve in een groot deel van het Middellandse-Zeegebied. Oostelijk tot in het centrale deel van Siberië. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Zevenblad

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's