Myosotis cespitosa Sturm15


Algemeen

Zompvergeet-mij-nietje is echt een plant die je van dichtbij moet bekijken wil je er zeker van zijn dat hij het is. De plant lijkt vreselijk veel op andere Vergeet-mij-nietjes. O.a. op het Moerasvergeet-mij-nietje en het zeer zeldzame Weidevergeet-mij-nietje.  Zoveel dat bij veel buitenlandse namen er geen verschil wordt gemaakt tussen de namen van Zomp- en Moerasvergeet-mij-nietje vandaar dat deze twee planten op één pagina staan. Er zijn best wel duidelijke verschillen maar die staan alleen in een flora waar al die Vergeet-mij-nietjes in staan. En er is ook deze  zeer overzichtelijke tabel van het forum van waarnemingen.nl. Het Zompvergeet-mij-nietje bloeit in Mei tot en met Augustus.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 7 Vergeet-mij-nietjes (Myosotis) in het wild voor in Nederland:

De Determinatie hiervan is niet simpel. Een goede flora is in dit geval echt nodig.  Bekijk je deze plantjes van dichtbij (meestal met een loepje) dan valt meteen op dat ze zo vlakbij wel heel dicht behaard overkomen. Dit klopt want alle Vergeet-mij-nietjes behoren tot de Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae)

Verklaring Nederlandse naam

Veel planten hebben bij een deel van de Nederlandse naam de woorden Water/Moeras/Rivier/Zomp gekregen. Al deze soorten kunnen dan juist daar voorkomen. Eigenlijk word hiermee gezegd dat de betreffende plant een (zeer) natte bodemsamenstelling nodig heeft. De naam dient ook vaak ter onderscheid van andere soorten.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • English: Tufted Forget-me-not/Water Forget-me-not
  • Français: Myosotis cespiteux/Myosotis faux scorpion
  • Deutsch: Rasen-Vergissmeinnicht
  • Espanõl: Nomeolvides de agua
  • Italiano: Nontiscordardimè cespitoso/Nontiscordardimé delle paludi
  • Svenska: Sumpförgätmigej/Äkta förgätmigej
  • Norsk: Dikeminneblom (ssp. caespitosa)/Bogeminneblom (ssp. laxa)
  • Dansk: Sump-Forglemmigej/Eng-Forglemmigej

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Tufted Forget-me-not/Water Forget-me-not.  Voor het woord Tufted is de verklaring voor mij nog onbekend. Forget-me-not betekent natuurlijk Vergeet-mij-nietje. Je zou verwachten dat Tufted zoiets als water betekent (zoals bij de tweede naam) maar kennelijk is dit niet zo simpel.

De Franse naam is Myosotis cespiteux/Myosotis faux scorpion. Faux scorpion. Beide namen zijn de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam. Voor het woord Faux (dat "vals" betekent) heb ik geen verklaring.

De Duitse naam is Rasen-Vergissmeinnicht. Rasen betekent "zoden/gazon". Vergissmeinnicht betekent natuurlijk "vergeet-mij-nietje". Het woord Zoden/Gazon lijkt mij te algemeen om iets specifieks te benadrukken en is volgens mij puur ter onderscheid.

De Spaanse naam is Nomeolvides de agua. Dit betekent "water-vergeet-mij-nietje".

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Nontiscordardimè cespitoso/Nontiscordardimé delle paludi. Nontiscordardimè betekent "vergeet mij niet" Cespito is de Italiaanse benaming voor het tweede gedeelte van de eerste wetenschappelijke naam. Delle paludi betekent "van het moeras".

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Sumpförgätmigej/Äkta förgätmigej. Dit betekent "zompvergeet-mij-nietje/Echt vergeet-mij-nietje. Het Echt is puur ter onderscheid.

De Noorse naam is Dikeminneblom (ssp. caespitosa)/Bogeminneblom (ssp. laxa)/EngminneblomDikeminneblom (ssp. caespitosa)/Bogeminneblom (ssp. laxa)/Engminneblom. Dike betekent "modder/zomp". Minne betekent "geheugen" en Blom natuurlijk "bloem". Boge betekent "boog", waarom is mij onbekend.

De Deense naam is Sump-Forglemmigej/Eng-Forglemmigej. Dit betekent "zompvergeet-mij-nietje/weide vergeet-mij-nietje".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, voedselrijke (langs stromend water ook op voedselarmere) grond (zand, leem, zavel, veen en klei).

Groeiplaats
Nat grasland, moerassen (rietland, biezenvelden en drijftillen), waterkanten (o.a. aanspoelselgordels), bossen (moerasbossen en grienden), grazige ruigten, zoetwatergetijdengebied en zeeduinen (duinvalleien).

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Gematigde en koelere streken in Europa en Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Verspreiding

Verspreiding Zomp/Moerasvergeetmijnietje

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten