Zwarte nachtschade

Algemeen

Dat deze plant familie is van de aardappel en tomaat weet inmiddels iedereen. En dat je hem tegenwoordig overal kan tegen komen ook. Maar waar ik niet bij stil stond las ik op Wikipedia. Vooral tussen de aardappels en tussen diverse fruit- en erwtachtigen wordt de plant door boeren als lastig onkruid ervaren. Het is een late kiemer, waardoor vaak een keer extra gespoten moet worden en doordat de aardappel en de zwarte nachtschade beiden tot het geslacht Solanum behoren, hebben veel herbiciden effect op beide plantensoorten. De bessen van de zwarte nachtschade zijn even groot als de erwten en komen daardoor gemakkelijk in het product terecht.

In de zelfde periode als deze plant bloeit ongeveer ook de ondersoort, de Beklierde nachtschade (Solanum nigrum subsp. schultesii). Dat is vanaf Juni tot in de herfst.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Zwart is de kleur van de bessen die deze plant in het najaar vomt. De Bitterzoet (ook een Nachtschade soort) vormt namelijk rode bessen.

Het woord Nachtschade komt van het woord "nachtschaduwe". Vroeger werd gedacht dat de plant toverkracht had en nachtmerries verdreef.

Namen in andere talen

  • English: Black nightshade
  • Français: Morelle noire
  • Deutsch: Schwarzer Nachtschatten
  • Espanõl: Hierba mora
  • Italiano: Morella comune
  • Svenska: Nattskatta
  • Norsk: Svartsøtvier
  • Dansk: Sort Natskygge

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Black nightshade. Dit is de Engelse vertaling van de Nederlandse naam.

De Franse naam is Morelle noire. Morelle  komt van het Middeleeuws Latijnse Maurella. Dit betekent "moor". Hiermee worden Berber bewoners, Moren, mee bedoeld. Hun huidskleur is donkerbruin. Morelle komt ook van het zelfstandig naamwoord Moreau dat donkerbruin/zwart betekent. Tezamen met het woord Noir (zwart natuurlijk) worden hier de zwarte bessen bedoeld die deze plant krijgt na de bloei.

De Duitse naam is Schwarzer Nachtschatten. Dit is de Duitse vertaling van de Nederlandse naam.

De Zweedse naam is Nattskatta. Natt betekent "nacht". Skatta betekent lettelijk "belasting". Volgens mij wordt hier de zware belasting/aanslag op de gezondheid bedoeld.

De Noorse naam is Svartsøtvier. Svart betekent "zwart". Søtvier bestaat uit het woord Sot wat "zoet" betekent en Vier wat "wilg" betekent, naar de smaak van de bessen en de gelijkenis van de vorm van de bladeren van de plant met die van een wilg.

De Deense naam is Sort Natskygge. Dit is de Deense benaming voor de wetenschappelijke naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie 

Bodem
Zonnige, zelden licht beschaduwde, open plaatsen (pionier) op vochtige tot droge, voedselrijke tot zeer voedselrijke grond (alle grondsoorten).

Groeiplaats
Moestuinen, akkers (vooral hakvrucht- en maisakkers), bermen, omgewerkte grond, braakliggende grond, stortterreinen, bij persvoerbulten en mesthopen, grasland (overbemest weiland), kapvlakten, zeeduinen (langs duinpaden, die bedekt zijn met houtsnippers en stro), plantsoenen, struwelen (o.a. Jeneverbesstruweel), waterkanten (drooggevallen oevers van rivieren) en aanspoelselgordels), aan de voet van muren en tussen straatstenen.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Algemeen, maar vrij zeldzaam ten zuiden van de lijn Samber en Maas.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa en Azië. Nu overal in gematigde streken en ook in verschillende tropische gebieden.

Blog

Op de site Stadsplanten staat een interessant artikel over een ondersoort van deze plant.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Zwarte nachtschade

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's