Alisma plantago-aquatica

Algemeen

Als de lente net ten einde is en de zomer net begonnen zie je overal Grote waterweegbree langs de waterkant. Deze plant houd van natte voeten en is hiermee een echte Nederlandse plant die inderdaad in heel het land voorkomt. De grote reden dat deze plant langs en in het water voor komt is dat de afgeplatte zaden blijven drijven en zo zorgen voor een prima verspreiding. De plant kan zich ook vegetatief (een klein stukje plant wordt weer een nieuwe Waterweegbree) verspreiden. Hij bloeit in Juni tot en met de herfst.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Alisma (Latijn) betekent "waterplant" omdat deze weegbree altijd in het water groeit.

Plantago komt van Planta pedis (Latijn) en betekent "voetzool" duidend op de gelijkenis van de bladeren met een voetzool. Persoonlijk zie ik dit niet, dus het verhaal hieronder heeft meer met de naamgeving te maken. Weegbree werd vanuit Europa door de hele wereld verspreid. De Indianen noemde het "De voetstap van de blanke", omdat het overal werd gevonden waar de Europeanen geweest waren.

Aquatica komt van Aqua (Latijn) en betekent "water" wat natuurlijk slaat op de voorkeur van groeien van de plant, op of, meestal, in het water.

Namen in andere talen

  • English: Common water-plantain
  • Français: Plantain d'eau commun
  • Deutsch: Gemeiner Froschlöffel
  • Espanõl: Llantén de Agua
  • Italiano: Mestolaccia d'acqua
  • Svenska: Svalting
  • Norsk:
  • Dansk: Vejbred-Skeblad

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Common water-plantain. Dit betekent "gewone water-plantain". Het woord Plantain is de Engelse benaming voor weegbree. Het komt van de geslachtsnaam Plantago en is afgeleid van het Latijnse Planta Pedis dat "voetzool" betekent. Dit omdat men het plat tegen de bodem liggende blad met een voetzool vergeleek. Dit sloeg vooral op de Grote weegbree (Major betekent groot/breed) die met zijn brede bladeren algemeen langs wegen voorkomt. Deze soort werd de naamgever voor het gehele geslacht Weegbree, ook voor soorten met smallere bladeren zoals bijv. Smalle weegbree (Plantago lanceolata).

De Franse naam is Plantain d'eau commun. Dit betekent ook "gewone water plantain/weegbree".

De Duitse naam is Gemeiner Froschlöffel. Dit betekent letterlijk "algemene kikkerlepel". Een vreemde en grappige naam maar het zegt precies iets over het uiterlijk en voorkomen van Grote waterweegbree. De plant heeft inderdaad lepelvormige bladeren en komt voor bij schoon water waar kikkers kunnen leven.

De Italiaanse naam is Mestolaccia d'acqua. Mestolaccia komt van Mestola en dit betekent "lepel". D'acqua betekent "van het water". Dus eigenlijk "waterlepelblad". De naam zegt genoeg over de vorm en waar te vinden. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Spaanse naam is Llantén de Agua. Dit betekent weer "weegbree van het water".

De Zweedse naam is Svalting

De Deense naam is Vejbred-Skeblad. Dit betekent "weegbree-lepelblad".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen in ondiep, stilstaand tot vrij sterk stromend, vrij voedselarm tot voedselrijk, zwak zuur tot kalkhoudend, zoet water. Ook op 's zomers droogvallende, maar wel nat blijvende plaatsen (de meeste grondsoorten).

Groeiplaats
Water (sloten, kanalen, vijvers, plassen, drinkpoelen, vennen en hoogveenputten met binnendringend voedselrijk water), waterkanten (ook langs greppels), moerassen (drijftillen), afgravingen, baggerstortterreinen, grienden en droogvallende oude stroomgeulen in beek- of rivierbegeleidende bossen.

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Algemeen, maar iets minder algemeen in de Hoge Kempen en in de Leemstreek.

Wallonië
Vrij algemeen in de rivierdalen. Elders vrij zeldzaam tot zeldzaam.

Wereld
Gematigde streken op het hele noordelijk halfrond. Ingeburgerd op veel plaatsen in warmere streken en op het zuidelijk halfrond.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Alisma plantago-aquatica

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten