Allium ursinum

Algemeen

Daslook komt op verscheidene plekken voor in Nederland maar is best wel zeldzaam. De kans is dan ook groot dat je hem tegenkomt in een heemtuin of ander stinzenmilieu (want het is een echte Stinsenplant). Meestal komt hij voor op een groot oppervlak en de omgeving ruikt dan behoorlijk naar ui, want het is Daslook is onderdeel van de Lookfamilie (Alliaceae). Hij bloeit zoals elke stinsenplant in April tot en met Juni.

Er komen in minstens 6 soorten Look (Allium) in het wild voor in Nederland:

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Allium komt van Alium (Latijn) en betekent "knoflook" omdat de plant hiervan familie is (en er ook naar ruikt). De plant is een typische stinzenplant en komt plaatselijk in grote getallen voor. Deze plek ruikt dan ook overheersend naar ui. Dit zie je in meerdere namen in andere talen terug.

Ursinum komt van Ursa (Latijn) en betekent "beerin". Dit verwijst naar het oude volksgeloof dat men dacht dat beren die uit hun winterslaap kwamen als eerste op zoek gingen naar wat Daslook om van te eten.

Namen in andere talen

 • English: Bear Garlic, Ramsons, Buckrams, Wild Garlic
 • Français: Ail des Ours
 • Deutsch: Bärlauch
 • Espanõl: Ajo de los osos
 • Italiano: Aglio orsino
 • Svenska: Ramslök
 • Norsk: Ramsløk
 • Dansk: Rams-Løg

Verklaring Buitenlandse namen

 Er zijn drie Engelse namen:

 1. Ramsons: Het woord komt van het Angelsaksische woord Hramsa en er zijn twee verklaringen:
  1. Hramsa betekent "wrang". Boter en melk van koeien die Ramsons (veevoer met Daslookbladeren erin verwerkt) hebben gegeten wordt gezegd dat bitter (wrang) zijn.
  2. Hramsa betekent "ui, breedbladige knoflook". Deze woorden geven weer wat Daslook is en hoe het er uit ziet.
 2. Wild Garlic: Wild betekent natuurlijk "wild" en Garlic betekent weer "knoflook". Het woord Knoflook laat zien dat deze plant tot dezelfde familie behoort.
 3. Bear Garlic: Bear betekent "beer" en Garlic betekent "knoflook". Het woord Beer wordt in de tweede wetenschappelijke naam uitgelegd. Het woord Knoflook laat zien dat deze plant tot dezelfde familie behoort.

Voor de verspreiding van Allium ursinum in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Ail des Ours. Dit betekent "knoflook van de beer". Dus hetzelfde als de eerste Engelse naam.

De Duitse naam is Bärlauch: Dit betekent ook weer "beer look". Dit woord is weer hetzelfde als de eerste Engelse naam.

De Spaanse naam is Ajo de Oso. Dit betekent "knoflook van de beer".

De  Italiaanse naam is Aglio orsino. Aglio betekent "knoflook" en Orsino betekent "beren".

De Zweeds, Noorse en Deense naam is hetzelfde,  Ramslök. Deze naam heeft twee delen. Het eerste deel is herleid van het woord oud Engelse Hramsan dat Wilde Knoflook betekent. En Lök betekent "ui/bol".

Voor de verspreiding van Allium ursinum in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Beschaduwde plaatsen op vochtige tot vrij natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende, humusrijke, meestal lemige tot kleiige grond. Een bodem met een goede strooiselvertering (zand, leem, zavel en mergel).

Groeiplaats
Bossen (kalkrijke loofbossen, hellingbossen, landgoedbossen en parkbossen), struwelen, heggen, aan de voet van mergel- en leemhellingen en zeeduinen (oevers van vroegere duinbeken).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, maar plaatselijk veel in Zuid-Limburg en in de Hollandse en Zeeuwse duinen. Ook als stinsenplant in het rivierengebied, in Utrecht en in het noorden van het land.

Vlaanderen
Plaatselijk vrij algemeen, vooral in de leemstreek in het zuiden van Oost-Vlaanderen en in Vlaams Brabant.

Wallonië
Plaatselijk vrij algemeen in Brabant, in het Maasgebied en in de Ardennen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
In de Kaukasus en op verspreide plaatsen in Zuid-Europa, maar voornamelijk in West-, Midden- en Oost-Europa. Noordelijk tot in Midden-Noorwegen en het Baltische gebied.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Allium ursinum

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's