Yellow-wort


Verklaring

Blackstonia is genoemd naar de apotheker John Blackstone (1660-1743).

Perfoliata is afgeleid van de Latijnse woorden Per wat "door" betekent en Folium wat "blad" betekent. Dit omdat de steel schijnbaar door het blad is gegroeid.

Met Subspecie wordt bedoeld een taxonomische onderverdeling van een soort.

Algemeen

Als je een plant vindt met bloemen die ongeveer 8 kroonblaadjes!! hebben en als de onderste bladeren omgekeerd eivormig staan in een rozet met de bloemsteel er "doorheen geboord"  (zoals hierboven beschreven) dan weet je bijna zeker dat het de Bitterling is. Deze Zomerbitterling is een stuk zeldzamer dan de Herfstbitterling (Blackstonia perfoliata subsp. serotina). Hij bloeit natuurlijk vanaf Juli tot en met Oktober.

Het verschil tussen de Zomer en Herfstbitterling is minimaal en wordt uitgelegd op SoortenBank.nl

Namen in andere talen

  • English: Yellow-wort
  • Français: Blackstonie perfoliée
  • Deutsch: Durchwachsenblättrige Bitterling
  • Espanõl:
  • Italiano: Centauro giallo
  • Svenska: Gulört
  • Norsk:
  • Dansk:

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Yellow-wort. Dit betekent "geel kruid". Wort wordt over het algemeen in het Engels gebruikt voor een plant die geneeskrachtige werkingen heeft of waardevol is als voedsel.

De Franse naam is Blackstonie perfoliée. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Durchwachsenblättrige Bitterling. Dit betekent "door het blad heen groeiende bitterling". Deze naam benadrukt het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam.

De Zweedse naam is Gulört. Dit betekent "geelkruid", net als de Engelse naam. Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid".

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, matig voedselarme, kalkrijke, humusarme grond (zand met veel schelpgruis).

Groeiplaats
Zeeduinen (duinvalleien en langs duinpaadjes), drooggevallen zandplaten, voormalige strandvlakten, op molshopen, rotsachtige plaatsen, grasland (kalkgrasland) en opgespoten (kalkrijke) grond.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam. Ingeburgerd tussen 1950 en 1974. Bij Amsterdam sinds 1974.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in het duingebied bij Nieuwpoort, De Panne en aan de IJzermonding. Algemener in de omgeving van Antwerpen.

Wallonië
Zeer zeldzaam in het zuiden (in kalkgrasland).

Wereld
In Zuidwest-Azië, Noordwest-Afrika en Zuid- en Midden-Europa. Noordelijk tot in Vlaanderen en Midden-Engeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse naam.

Verspreiding Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten