Zomerbitterling

©Martin Stevens


Algemeen

Als je een plant vindt met bloemen die ongeveer 6-10 kroonblaadjes!! hebben en als de onderste bladeren omgekeerd eivormig staan in een rozet met de bloemsteel er "doorheen geboord" dan weet je bijna zeker dat het de Bitterling is. Hij bloeit vanaf Juli tot en met Oktober.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Blackstonia is genoemd naar de apotheker John Blackstone (1660-1743).

Perfoliata is afgeleid van de Latijnse woorden per (door) en folium (blad)met bladen, waarbij de steel schijnbaar door het blad is gegroeid.

Met Subspecie wordt bedoeld een taxonomische onderverdeling van een soort.

Serotina (Latijn) betekent laat bloeiend. Deze plant is nog in September/Oktober te zien.

Namen in andere talen

 • English: Yellow-wort
 • Français: Blackstonie perfoliée, Gentiana perfoliata, Chlora perfoliata
 • Deutsch: Spätblühender Bitterling, Durchwachsenblättrige bitterling
 • Espanõl: Centaura amarilla
 • Italiano: Centauro giallo. 
 • Svenska: Gulört
 • Norsk:
 • Dansk: Gul Bitterurt

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Yellow-wort. Dit betekent natuurlijk "gele wort". De bloemkleur is altijd geel. Waarschijnlijk werd deze bloem gebruikt bij de productie van kleurstof maar hier is weinig over geschreven. Wort wordt over het algemeen in het Engels gebruikt voor een plant die geneeskrachtige werkingen heeft of waardevol is als voedsel. Echter waardevol als voedsel of geneeskrachtig was/is deze plant niet.

Er zijn drie Franse namen:

 1. Blackstonie perfoliée. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.
 2. Gentiana perfoliata. Dit is een combinatie van de familienaam waar deze plant onderdeel van uit maakt, de Gentiaanfamilie (Gentianaceae) en de wetenschappelijke naam.
 3. Chlora perfoliata. Chlora is Latijn en betekent "een soort medicament". Perfiolata wordt bij de wetenschappelijke naam uitgelegd.

De Duitse naam is Spätblühender Bitterling. Dit betekent "laat bloeiende bitterling".

De Spaanse naam is Centaura amarilla. Dit betekent "gele centaur". Dit betekent "gele korenbloem".  De Bitterling lijkt iets (behalve dan de kleur) op Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale). Niet zo gek want het is de zelfde familie (Gentiaanfamilie). Alleen wordt Centauro steeds vertaald met Korenbloem die ook het woord Centaur in zijn naam heeft. Maar het is dus wat betreft de vertaling de verkeerde plant.

De Italiaanse naam is Centauro giallo. Dit betekent ook "gele centaur". De uitleg hiervan staat bij de Spaanse naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is  Gulört. Gul betekent "geel". Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid". Dus deze naam is gelijk aan de Engelse naam.

De Deense naam is Gul Bitterurt. Deze naam verschilt niet veen van de Zweedse naam. Gul betekent "geel". Bitterurt betekent "bitterkruid".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, matig voedselarme, kalkrijke, humusarme grond (zand met veel schelpgruis).

Groeiplaats
Zeeduinen (duinvalleien en langs duinpaadjes), drooggevallen zandplaten, voormalige strandvlakten, op molshopen, rotsachtige plaatsen, grasland (kalkgrasland) en opgespoten (kalkrijke) grond.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam langs de kust van o.a. Voorne en Goeree en in de Lauwersmeerpolder.

Vlaanderen
Niet in Vlaanderen.

Wallonië
Niet in Wallonië.

Wereld
Herfstbitterling en Zomerbitterling: Zuidwest-Azië, Noordwest-Afrika en Zuid- en Midden-Europa. Noordelijk tot in Zuidwest-Frankrijk en het Bovenrijndal bij Mainz, met Nederland als voorpost.

Meer

Zie ook de Nederlandse naam.

Verspreiding

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten