Brassica nigra (4995050290)


Algemeen

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er minstens komen 4 Brassica-soorten in het wild voor in Nederland:

 • Koolzaad (Brassica napus) - algemeen
 • Kool/Wilde kool (Brassica oleracea) - algemeen/verwilderd
 • Zwarte mosterd (Brassica rapa) - algemeen
 • Zwarte mostert (Brassica nigra) - algemeen

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

De herkomst van het woord Brassica is onduidelijk. Misschien komt het wel van het Keltische woord Bresic wat "Kool" betekend.

Nigra is Latijn betekent "zwart". Dit vanwege de zwarte zaden. Eigenlijk zijn ze niet altijd zwart maar soms ook donker. Er wordt zwarte mosterd (Dijon-mosterd) van gemaakt.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit (L.) W.D.J. Koch

L. staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij de soort als Sinapis nigra in de publicatie Species Plantarum.

     

W.D.J. Koch staat voor Wilhelm Daniel Joseph Koch ( 5 maart 1771 - 14 november 1849) was een Duitse botanicus en arts. Zijn belangrijkste werk is de "Synopsis florae germanicae et helveticae" (Frankfurt am Main 1837; 3e editie Leipzig 1857). In 1833 herschreef hij de soort als Brassica nigra in de publicatie Deutschl. Fl.

          

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Namen in andere talen

 • Frysk: Swarte keik
 • English: Black Mustard
 • Français: Moutarde noire
 • Deutsch: Schwarzer Senf
 • Espanõl: Mostaza negra
 • Italiano: Senape nera
 • Svenska: Svartsenap
 • Norsk: Svartsennep
 • Dansk: Sort sennep 

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Black Mustard. Dit is de Engelse vertaling van de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Zwarte mosterd in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Moutarde noire. Dit betekent ook "zwarte mosterd".

De Duitse naam is Schwarzer Senf. Dit is de Duitse vertaling van ook weer de Nederlandse naam.

De Spaanse en taliaanse naam is nagenoeg gelijk, Mostaza negra/Senape nera. Senape betekentr "mostert" en Nera betekent "zwart/donker". Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De ZweedseNoorse en Deense naam zijn (min of meer) gelijk, Svartsenap/Svartsenap/Sort sennep. Ook dit betekent "zwarte mosterd".

Voor de verspreiding van Zwarte mosterd in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige of soms licht beschaduwde, open plaatsen op vochtige tot natte, voedselrijke, met name zeer stikstofrijke grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Braakliggende grond, omgewerkte grond, ruigten (natte ruigten), bermen, waterkanten (langs kanalen, rivieren, vijvers met een wisselende watrerstand en slootkanten), ruigten op aanspoelselgordels langs rivieren, klipkusten, haventerreinen, industrieterreinen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), puin, verhardingen, tegen hekwerken, opslagterreinen en zeeduinen (ruderale plaatsen).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het rivierengebied en plaatselijk in de Hollandse en Zeeuwse duinen. Eders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in het kustgebied van West-Vlaanderen en in de Maasvallei. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij algemeen in de zuidelijke Ardennen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
Vermoedelijk komt Zwarte mosterd oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa. Nu komt de soort voor in het grootste deel van Europa, in Noord-Afrika, Zuidwest-Azië en in het Nijldal. Ingeburgerd in Noord- en Zuid-Amerika, in Midden- en Zuid-Afrika, in Australië en op een aantal eilanden in de Stille Zuidzee.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Brassica nigra

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten