Cardamine hirsuta

Algemeen

Een interessant weetje over deze plant is te vinden op de website floravannederland.nl

De bloemen van plantensoorten uit de Kruisbloemenfamilie staan erom bekend dat ze meestal 6 meeldraden hebben waarvan er vier even lang zijn en twee korter dan de vier lange. De twee korte meeldraden staan niet vóór de kroonbladen ingeplant, maar precies tussen twee kroonbladen. Bloemen waarbij qua lengte twee typen meeldraden voorkomen noemen we "machtig". Bloemen uit de Kruisbloemenfamilie zijn derhalve in beginsel viermachtig. De Kleine veldkers is een van de uitzonderingen op deze voor de Kruisbloemenfamilie geldende regel. Immers de kleine meeldraden ontbreken allebei, en dan vind je enkel vier lange meeldraden in de bloem, of er is slechts één kleine meeldraad te vinden en dan zijn er vijf meeldraden.

Ook

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringen voor Cardamine:

  1. Cardamine komt van Cardemon (Grieks) en is de naam van de oriëntaalse kers, waar de plant nauw verwant aan.
  2. Cardamine is afgeleid van Cardis (Grieks) en betekent "hart", en van Damao (Grieks) en betekent "temperen/verzachten". Het kruid werd vroeger bij hartkwalen aangewend en kon de pijn verzachten.

Hirsuta komt van Hirsûtus (Latijn en betekent "ruig/ruw/behaard". Enige beharing is te vinden aan de plant, aan de bladeren en bladstelen en ook wel op de kelkbladen, maar opvallend behaard is de plantensoort zeker niet."

Namen in andere talen

  • English: Hairy Bitter-cress
  • Français: Cardamine hérissée
  • Deutsch: Behaartes Schaumkraut
  • Espanõl: Mastuerzo menor
  • Italiano: Billeri primaticcio
  • Svenska: Bergbräsma
  • Norsk: Rosettkarse
  • Dansk: Roset-Springklap

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Hairy Bitter-cress. Dit betekent "harige bitter-kers". Enige beharing is te vinden aan de plant, aan de bladeren en bladstelen en ook wel op de kelkbladen, maar opvallend behaard is de plantensoort zeker niet. De naam Bitter is precies hoe dit plantje smaakt, bitter en iets wat scherp. Cress is ongeveer de Engelse benaming voor "kruid". Gek genoeg ben ik nooit deze naam tegengekomen dus de echte verklaring blijft nog even achterwege.

De Franse naam is Cardamine hérissée. Dit betekent "harige cardamine". Dre Kleine veldkers is een Cardamine soort. Het woord (nauwlijks) harige wordt bij de wetenschappelijke naam uitgelegd.

De Duitse naam is Behaartes Schaumkraut. De Duitse naam Behaartes Schaumkraut is te vertalen als Behaard schuimkruid Met schuim wordt ook wel Koekoekspoch bedoeld. Dit is het als schuim uitziende sap (ontstaan uit een chemische reaktie) dat ontstaat als de schuimcicade deze plant heeft bezocht. Dit is haast nooit op deze plant te zien maar wel op o.a. de twee in Nederland voorkomende Koekoeksbloemen, de Echte koekoeksbloem (Silene/Lychnis flos-cuculi) en de Dagkoekoeksbloem (Silene dioica).

De Spaanse naam is Mastuerzo menor. Dit betekent "kleinste bitterkers". Een kleine variant op de Engelse naam.

De Zweedse naam is Bergbräsma. Bräsma is een traditionele naam voor Cardamine pratensis. Het refereert aan de vis Brasem (Abramis brama) die kuit schiet als de Pinksterbloem (Cardamine prantensis) in bloei staat. Bergbräsma is dus familie van de Pinksterbloem en heeft het voorvoegsel Berg omdat dit plantje nog weleens kan voorkomen in scheuren tussen stenen (die veel voorkomen in Zweden).

De Noorse naam is Rosettkarse. Dit betekent "rozetkers". Deze naam refereert aan het feit dat deze kers bladeren heeft die als een rozet rond de stengel groeien en niet aan de stengel.

De Deense naam is Roset-Springklap 

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op matig voedselarme tot zeer voedselrijke, stikstofrijke, neutrale, niet sterk zure, vochtige tot vaak droge, vaak zandige grond, maar ook op leem, zavel en stenige plaatsen.

Groeiplaats
Tuinen, akkers, plantsoenen, zeeduinen, rotsachtige plaatsen, sterk verweerde muren, langs heggen, tussen straatstenen, grasland (open plekken) en bermen en dijken (open plekken).

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen. De soort heeft zich sterk uitgebreid in de afgelopen tijd.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa en Azë. Nu in alle werelddelen.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Cardamine hirsuta

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's