Cardamine pratensis

Verklaring

Er zijn twee verklaringen voor Cardamine:

  1. Cardamine komt van Cardemon (Grieks) en is de naam van de oriëntaalse kers/waterkers, waar de plant nauw verwant aan is. Dioscorides beschreef deze plant al.
  2. Cardamine is afgeleid van Cardis (Grieks) en betekent "hart", en van Damao (Grieks) en betekent "temperen/verzachten". Het kruid werd vroeger bij hartkwalen aangewend en kon de pijn verzachten.

Pratensis (Latijn) betekent "op de weide groeiend".

De Engelse naam geeft niet het Pinksterfeest aan maar de komst van de eerste Koekoek. Bij ons is dit het geval bij, hoe kan het ook anders, de Echte koekoeksbloem. Deze naam kwam werd vroeger ook in Nederland gebruikt voor deze plant. Dodonaeus noemde dit ook de Coekoexbloeme.

De Duitse naam Wiesen-Schaumkraut is te vertalen als weide-schuimkruid. Met schuim wordt Koekoekspoch bedoeld. Dit is het als schuim uitziende sap (ontstaan uit een chemische reaktie) dat ontstaat als de schuimcicade deze plant heeft bezocht. Dit is haast nooit op deze plant te zien maar wel op o.a. de twee bij ons voorkomende Koekoeksbloemen. De andere (vroegere) naam voor Pinksterbloem.

De Noorse en Deense naam verwijzen weer naar het feit dat deze plant nauw verwant is aan de Waterkers.

Algemeen

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Namen in andere talen

  • English: Cuckoo-flower
  • Français: Cardamine des prés
  • Deutsch: Wiesen-Schaumkraut
  • Espanõl: Berro de prado
  • Italiano:
  • Svenska: Ängsbräsma
  • Norsk: Engkarse
  • Dansk: Engkarse

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Cuckoo-flower. Dit betekent "koekoeksbloem". Deze naam geeft dus niet het Pinksterfeest aan maar de komst van de eerste Koekoek. Bij ons is dit het geval bij, hoe kan het ook anders, de Echte koekoeksbloem. Deze naam kwam werd vroeger ook in Nederland gebruikt voor deze plant. Dodonaeus noemde dit ook de Coekoexbloeme.

De Franse naam is Cardamine des prés. Dit is een combinatie van de wetenschappelijke naam en het woord Des prés wat "van de weiden" betekent.

De Duitse naam is Wiesen-Schaumkraut. Dit is betent "weiden schuimkruid". Met schuim wordt Koekoekspoch bedoeld. Dit is het als schuim uitziende sap (ontstaan uit een chemische reaktie) dat ontstaat als de schuimcicade deze plant heeft bezocht. Dit is haast nooit op deze plant te zien maar wel op o.a. de twee bij ons voorkomende Koekoeksbloemen. De andere (vroegere) naam voor Pinksterbloem.

De Zweedse naam is Ängsbräsma. Bräsma is een traditionele naam voor Cardamine pratensis. Het refereert aan de vis Brasem (Abramis brama) die kuit schiet als de Pinksterbloem (Cardamine prantensis) in bloei staat. Bergbräsma is dus familie van de Pinksterbloem en heeft het voorvoegsel Berg omdat dit plantje nog weleens kan voorkomen in scheuren tussen stenen (die veel voorkomen in Zweden).

De Noorse en Deense naam is gelijk, Engkarse. Deze namen verwijzen naar het feit dat deze plant nauw verwant is aan de Waterkers. Ze zijn beide onderdeel van de de Kruisbloemenfamilie (Cruciferae of Brassicaceae: beide namen zijn toegestaan).

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, niet of licht bemeste, basische tot zwak zure grond (zand, leem, veen, zavel, klei en löss).

Groeiplaats
Grasland (vochtig, licht bemest grasland, hooiland, weiland en grasvelden), bermen, bossen (loofbos en elzenbroekbos), moerassen (drijftillen en verlandingsvegetatiesop laagveen), waterkanten (o.a. slootkanten, vijverkanten en langs greppels), zeeduinen (duinvalleien), heggen, plantsoenen en begraafplaatsen.

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen, maar iets minder algemeen in de duinen en in de Polders.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Koude en gematigde streken op het noordelijk halfrond.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Cardamine pratensis

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's