Carduus nutans

Algemeen

De knikkende distel is een echte kust- en rivierenplant. Dit is ook goed te zien aan het verspreidingskaartje. Behalve in Limburg, waar wel een grote Rivier loopt (de Maas), daar is hij zeldzaam. Alhoewel de plant beschouwd wordt als een algemene soort is hij sinds 1950 wel met 25 % tot 50 % achteruit gegaan. Behalve insecten zorgen vogels (a.o. de Putter) en mieren voor de verspreiding. Knikkende distel bloeit in Juli en Augustus.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Cardûus (Latijn) betekend "distel" en "kaarden". Deze plant werd vroeger gebruikt (samen met Kaardebol) om wol te kaarden (ontklitten).

Nutans komt van Nutare (Latijn) en betekent "knikkend". Dit omdat de bloemen ten opzichte van de stengel geknikt naar beneden gebogen zijn.

Namen in andere talen

  • English: Musk Thistle
  • Français: Chardon penché
  • Deutsch: Nickende Distel
  • Espanõl: Cardilla
  • Italiano Cardo rosso
  • Svenska: Nicktistel
  • Dansk Nikkende Tidsel

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Musk Thistle. Dit betekent "muskusdistel".  Als deze distel bloeit verspreid hij een zwakke muskusgeur.

De Franse naam is Chardon crépu. Chardon is een algemene Franse term voor het geslacht Distels. Met inbegrip van de families Carduus (de eigenlijke Distels), Cynara (Artisjok) en Cirsium (de Circaea) Vele soorten van deze planten behoren tot de familie Asteraceae (Compositae). Chardon komt van Cynara cardunculus (Cardoon). Dit is een soort oerdistel. Linnaeus was de eerste die deze soort beschreef in 1753.

De Duitse naam is Nickende Distel. Dit is ook de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Italiaanse naam is Cardo rosso. Dit betekent "rode distel".

De Zweedse en Noorse en Deense naam is Nicktistel/Nikketistel/Nikkende tidsel. Dit betekent ook "knikkende distel".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op droge, zelden matig vochtige, matig voedselarm tot matig voedselrijke, kalkrijke, humusarme, vaak omgewerkte grond (zand, klei, zavel, mergel of stenige grond).

Groeiplaats
Grasland (weiland en laag blijvend grasland), bermen, grazige kanaal- en rivierdijken, zeeduinen (duingrasland), ruigten (kalkrijke ruigten), industrieterreinen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), ruderale plaatsen, braakliggende grond en hellingen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in de Zeeuwse en Hollandse duinen en in het rivierengebied, vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en zeldzaam tot zeer zeldzaam in Zeeland.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam, maar iets minder zeldzaam in de duinen en in de Maasvallei.

Wallonië
Vrij zeldzaam in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen en zeldzaam in Brabant. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
West- en Midden-Azië, Noordwest-Afrika en Europa, behalve in het hoge noorden. Ingeburgerd in Noord-Amerika en op enige plaatsen op het zuidelijk halfrond.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Carduus nutans

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's