Erigeron floribundus/Conyza bilbaoana

Algemeen

Deze Fijnstraal is een wat zeldzamere plant. De grootste kans op waarneming is Noord-en Zuid Holland. Ruige fijnstraal bloeit in Juni tot en met Oktober. Maar met determinatie is het oppassen. Sommige fijnstralen zijn moeilijk uit elkaar te halen. Gelukkig is er de Floron determinatiehulp.

Verklaring wtenschappelijke naam

De naam Erigeron is afgeleid van het oude Griekse woord ἦρι (êri) dat "vroeg in de morgen" betekent en Geron γέρων (gérōn) dat "oude man" betekent. Deze twee woorden refereren naar de snel verschijnende harige vruchten na de bloei.

Floribundus is Latijn en betekent letterlijk "in bloei/bloeiend". Meestal wordt deze term gebruikt voor een plant die uitbundig bloeit. Dus om Ruige fijnstraal nu zo te noemen......

Het gekke is dat ik voor het woord Conyza nog geen goede verklaring heb gevonden. Het enige dat bekend is dat het woord is afgeleid van het Oud Griekse κόνυζα (kónuza). Maar wat het betekent, geen idee.

Bilbaonana is een Verlatijnisering van de stad Bilboao (Brazillië). De plant komt van origine voor in Zuid-Amerika. De plant is pas sinds 2000 ingeburgerd.

 {/bootstrappanel}

Namen in andere talen

  • English: Bilbao Fleabane
  • Français: Vergerette à fleurs nombreuses
  • Deutsch: ?
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Cèspica floribunda
  • Svenska: ?
  • Norsk: ?
  • Dansk: ?

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Bilbao Fleabane. Deze naam geeft meteen aan dat deze plant is komen "aanwaaien`` uit Zuid-Amerika, Bilbao en omgeving dus. Fleabane betekent zoiets als "vlooien verdoemer/verdrijver". Vroeger werd deze plant in de brand gestoken. De rook hiervan zou vlooien verdrijven.

De Franse naam is Vergerette à fleurs nombreuses. Vergerette betekent letterlijk "boomgaard" maar kan ook afgeleid zijn van het woord Verge dat "roede" betekent. Verwijzend naar de gelijkenis. 

De Duitse naam is mij onbekend. Veel Fijnstraal-soorten zijn onbekend in diverse landen. Het is dan ook vaak een jonge soort plant die enige tijd nodig heeft wil hij in verschillende landen waargenomen worden.

De Spaanse naam is mij onbekend.

De Italiaanse naam is Cèspica floribunda. De betekenis van het woord Cèspica is mij onbekend. Floribunda is de Italiaanse benaming voor het tweede gedeelte van de eerste wetenschappelijke naam.

De Zweedse naam is mij onbekend.

De Noorse naam is mij onbekend.

De Deense naam is mij onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ruige fijnstraal groeit op vochtige, voedselrijke, omgewerkte grond van braakliggende terreinen, industriegebieden, straatkanten, in ruigten en langs wateren in het stedelijk gebied. Vlak na de eeuwwisseling verscheen de soort in Rotterdam in Nederland en zij breidt zich sindsdien uit. Vermoedelijk is vestiging van Ruige fijnstraal in Rotterdam terug te voeren op het haven- en transportkarakter van deze stad. In Nederland is de soort nog zeer zeldzaam, maar is zij inmiddels al in een aantal stedelijke gebieden ingeburgerd. De plant heeft een voorkeur voor warme plekken als groeiplaats zodat het gewettigd lijkt te veronderstellen dat zij profiteert van klimaatverandering in Nederland. Ruige fijnstraal lijkt op Canadese fijnstraal, maar heeft kleinere bloemhoofdjes, is ruig behaard en heeft buisbloemen met vijf lobben. Ruige fijnstraal komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.

CC-BY-SA 3.0 Niko Buiten, 2015

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding

Verspreiding Ruige Fijnstraal

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten