Crepis biennis

Algemeen

Groot streepzaad is letterlijk het grote broertje/zusje van Klein streepzaad(Crepis capillaris). En daar zit soms het probleem. Vaak is de plant en bijbehorende vruchten beduidend groter dan Klein streepzaad maar lang niet altijd. Mede door dit verschil, en de niet al te duidelijke determinatieverschillen, de oorzaak dat de verspreiding niet altijd goed in beeld is.  Ook het feit dat Groot streepzaad vaak in allerhande zaadmengsels zit wil ook niet altijd helpen. Groot streepzaad bloeit in Mei tot en met Augustus.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 5 soorten Streepzaad (Crepis) in het wild voor in Nederland:

 • Groot streepzaad (Crepis biennis) - algemeen
 • Klein streepzaad (Crepis capillaris) - algemeen
 • Moeras streepzaad (Crepis paludosa) - zeldzaam
 • Smal streepzaad (Crepis tectorum) - zeldzaam
 • Paardenbloemstreepzaad (Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia) - zeldzaam

Verklaring Wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Crepis biennis L.

Crepis (Latijn) betekent "sandaal". Dit naar de vorm van het wortelblad. Mogelijk werd deze plant om bepaalde redenen, bijvoorbeeld onschendbaarheid of voetziekten, onder de voetzolen gedragen.

Biennis komt van Bimus (Latijn) en betekend "tweejarig". Want bij deze plant ontwikkelt zich het eerste jaar een bladrozet maar het tweede jaar bloeit hij pas.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit L. Dit staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij Crepis biennis in de publicatie Species Plantarum.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Grutte kêdeblom
 • English: Rough hawksbeard
 • Français: Crépide bisannuelle
 • Deutsch: Wiesen-Pippau
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Crepis bienne
 • Svenska: Skånefibbla
 • Norsk: Veghaukeskjegg
 • Dansk: Toårig høgeskæg

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Rough hawksbeard. Dit betekent "ruige haviksbaard". Alle Streepzaadsoorten heten in Engeland Hawksbeard. Dit heeft te maken met de borstelige behaarde pappusharen aan de zijkant van de bloem. Deze tonen, met enige fantasie, gelijkenis met de zwarte "baardharen/bakkebaard" bij een havik. Het ruige slaat op de behaarde stengel. Die van Klein streepzaad (Crepis capillaris) is niet behaard.

Voor de verspreiding van Groot streepzaad in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Crépide bisannuelle. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Wiesen-Pippau. Wiesen betekent "weide". Dit heeft eerder te maken met het onderscheid met andere Streepzaad-soorten dan de daadwerkelijke vindplaats. Weide geeft ook vaak aan dat de betreffende plant niet zoveel eisen stelt aan de bodemsamenstelling. Pipau komt van het Poolse of Slavische Polish Pępawa dat eigenlijk bedoeld is voor een soort Paardenbloem.

Voor de verspreiding van ? in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is mij onbekend. Ik zie ook geen waarnemingen in Spanje.

De Italiaanse naam is Crepis bienne. Dit is de Italiaanse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Zweedse naam is Skånefibbla. Skåne is een provincie in Zweden. Maar of de eerste waarneming van deze plant hier is gedaan is mij onbekend. Fibbla is een oud Zweeds woord voor composieten van o.a Crepis. Wat de uiteindelijke betekenis is van het woord Fibbla is mij onbekend.

Voor de verspreiding van Groot streepzaad in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Veghaukeskjegg/Toårig høgeskæg. Dit betekent "weg/tweejarige haviksbaard". De uitleg staat bij de Engelse en Franse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, kalkrijke, humeuze grond (vooral op zandige klei, verder op leem en rivierklei).

Groeiplaats
Grasland (hooiland en matig bemest grasland), dijken, bermen, langs holle wegen, bosranden, zeeduinen, omgewerkte grond en licht ruderale plaatsen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het rivierengebied en in Zuid-Limburg, zeldzaam in andere delen van Limburg, in Noord-Brabant en Zeeland, in de Hollandse en Zeeuwse duinen en in laagveengebieden. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Kempen, de duinen, de Polders en de Zand- en Zandleemstreek. Het meest in de Leemstreek en met name de Maasvallei.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
In Europa, behalve in de meeste randgebieden, zuidwestelijk tot in Oost-Spanje, noordelijk tot in Noord-Engeland en het Oostzeegebied

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreiding Groot streepzaad

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's