Conyza bonariensis seed heads and flowers


Algemeen

De Gevlamde fijnstraal is een relatief jonge plant in Nederland. Pas in 1994 werd het eerste exemplaar gevonden. Sinds die tijd zijn de nieuwe waarnemingen toegenomen. Eigenlijk is de plant een klimaatvluchteling. Sinds de toename van de temperatuur in ons land, en met name in de stad, wordt Gevlamde fijnstraal waargenomen. Het is dus wat je noemt ook een urbane plant Gevlamde fijnstraal bloeit in Augustus, September en Oktober.

Er komen in Nederland minstens 7 soorten Fijnstraal (Erigeron) in het wild voor:

Verklaring wetenschappelijke naam

De naam Erigeron is afgeleid van het oude Griekse woord ἦρι (êri) dat "vroeg in de morgen" betekent en Geron γέρων (gérōn) dat "oude man" betekent. Deze twee woorden refereren naar de snel verschijnende harige vruchten na de bloei.

Het gekke is dat ik voor het woord Conyza nog geen goede verklaring heb gevonden. Het enige dat bekend is dat het woord is afgeleid van het Oud Griekse  κόνυζα (kónuza). Maar wat het betekent, geen idee.

Bonariensis is niet makkelijk te ontleden. Buenos is Spaans en betekent "good" en Aires is ook Spaans en betekent  "lucht". Maar wat Goede lucht met de stad Buenos Aires te maken heeft is mij onbekend. Waarschijnlijk is het een Verlatijnisering van Buenos Aires wat de hoofdstad is van Argentinië waar de plant van origine vandaan komt.

Namen in andere talen

  • English: Argentine Fleabane
  • Français: Érigéron crépu 
  • Deutsch:
  • Espanõl: Flor de ánnica
  • Italiano: Coniza di Buenos-Aires
  • Svenska: Boliviabinka
  • Norsk:
  • Dansk: Håret Bakkestjerne

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie & verspreiding
Gevlamde fijnstraal is een pionier van open, droge, warme, zonnige, voedselrijke plaatsen. De soort houdt van stenige milieus en staat vooral aan de straatkant tussen het plaveisel, tussen keien aan loskaden in havengebieden, tussen keien van kademuren in binnensteden, in bermen, op bouwterreinen, rommelhoekjes, puinstorten en braakliggende gronden. Zij is recent ingeburgerd in het stedelijk gebied van Nederland, wat wil zeggen in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw. Gevlamde fijnstraal komt oorspronkelijk uit tropisch Amerika. In 1994 werd de soort allereerst in Leiden gevonden. Vondsten van groeiplaatsen in andere steden volgden elkaar daarna snel op. Het verschijnen van Gevlamde fijnstraal in Nederland wordt mede toegeschreven aan klimaatverandering, want door de stijging van de gemiddelde temperatuur worden de overlevingskansen van de soort groter.

CC-BY-SA 3.0 Niko Buiten, 2015

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Erigeron/Conyza bonariensis

Verspreiding Gevlamde fijnstraal

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten