Fritillaria meleagris

Algemeen

Ondanks dat je de Kievitsbloem regelmatig in tuinen ziet staat deze wilde plant te boek als een zeldzame soort en hij is te vinden op de Rode lijst als bedreigd. Zoals het verspreidingskaartje al aangeeft is duidelijk te zien dat de Kievitsbloem zich thuis voelt op klei- veengrond. Met name in zuid-Holland en in Overijsel bij Zwolle in de buurt. De planten in tuinen worden tegenwoordig met ruime mate verkocht in tuincentra en op internet. Daar een tuin meestal niet voldoet aan de strenge bodem-eisen van Wilde kievitsbloem houden deze plantjes meestal niet lang stand. Het is een echte Stinsenplant wat betekent dat hij in April en Mei bloeit.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Fritiilaria komt van Fritilus (Latijn) en betekent "dobbelbeker". Dit duidt op de vorm van het bloemdek, en de tekening daarop die aan de ogen van een dobbelsteen doen denken.

Meleagris (Latijn) betekent "gevlekt verendek" zoals bij een parelhoen. Dit duidt weer op de tekening van het bloemdek.

Namen in andere talen

  • English: Snake’s head fritillary
  • Français: Fritillaire pintade
  • Deutsch: Schachbrettblume
  • Espanõl:
  • Italiano: Meleagride
  • Svenska: Kungsängslilja
  • Norsk: Rutelilje
  • Dansk: vibeæg

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Snake’s head. Dit betekent "kop van een slang" Bedoeld wordt de vorm van de bloem natuurlijk. Alhoewel de meeldraden van deze plant er niet zo mooi uitsteken als Slangenkruid (Echium vulgare) om het beeld nog completer te maken.

Voor de verspreiding van Fritillaria meleagris in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Fritillaire pintade. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Schachbrettblume. Dit betekent "schaakbordbloem".

De Italiaanse naam is Meleagride. Dit is de Italiaanse benaming voor de het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Er zijn wel andere ondersoorten aanwezig in Italië maar deze plant komt niet of nauwelijks voor in in het land.

De Zweedse naam is Kungsängslilja. Dit betekent "konings weide lelie". De Wilde kievitsbloem is onderdeel van De leliefamilie (Liliaceae).

Voor de verspreiding van Fritillaria meleagris in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Rutelilje. Dit betekent "weglelie". Een vreemde naam want de plant groeit het liefst in vochtige weiden.

De Deense naam is vibeæg. Dit betekent "kievitsei".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke grond (vooral op klei-op-veen, maar ook op leem, zand en zavel). De groeiplaatsen overstromen vaak periodiek en blijven vochtig in de zomer.

Groeiplaats
Grasland (uiterwaarden, nat, licht bemest grasland, hooiland en hooiweiden), bossen (lichte loofbossen) en struwelen.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam, maar plaatselijk algemeen in Noordwest-Overijssel en zeer zeldzaam en grotendeels verwilderd in laagveengebieden in Zuid-Holland en aangrenzend Utrecht, in het noordelijk zeekleigebied, in het rivierengebied en aan de Hollandse binnenduinrand.

Vlaanderen
Verdwenen. Voor het laatst gevonden in 1896.

Wallonië
Verdwenen. Voor het laatst gevonden in 1899.

Wereld
In Midden-Europa, van Midden-Engeland en West-Frankrijk tot in de Oekraïne. Verder noordelijk op een paar plaatsen ingeburgerd.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Fritillaria meleagris

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's