Geranium dissectum

Verklaring Wetenschappelijke naam

Geranium komt van Geranos (Grieks) en betekent "ooievaar/kraanvogel". Dit omdat de vrucht van deze plant op de snavel van een ooievaar/kraanvogel lijkt.

Dissectum (Latijn) betekent "stuk/doorsnijden". Dit duidt op de diep ingesneden bladeren.

Algemeen

Namen in andere talen

  • English: Cut-leaved Crane's-bill
  • Français: Géranium découpé
  • Deutsch: Schlitzblättriger Storchschnabel
  • Espanõl: Agujas
  • Italiano: Geranio sbrandellato
  • Svenska: Fliknäva
  • Norsk: Åkerstorkenebb
  • Dansk: Kløftet Storkenæb

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Cut-leaved Crane's-bill. Het is de Engelse vertaling voor de Nederlandse naam . Deze Ooievaarsbek heeft als enige diep ingesneden bladeren.

De Franse naam is Géranium découpé. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam

De Duitse naam is Schlitzblättriger Storchschnabel. Dit betekent "spleet/sleuf bladerige ooievaarsbek".

De Zweedse naam is Fliknäva. Dit betekent letterlijk "slipsnavel".

De Noorse naam is Åkerstorkenebb. Dit betekent "akkerooievaarsbek".

De Deense naam is Kløftet Storkenæb. Dit betekent "gekloofde ooievaarsbek".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke, kalkrijke en meestal kleiige grond (klei, leem en löss).

Groeiplaats
Omgewerkte grond, heggen, akkers (akkers en akkerranden), tuinen, braakliggende grond, plantsoenen, dijken, bermen, grasland (weiland) en waterkanten (slootkanten).

Verspreiding

Nederland
Algemeen in kleigebieden en in zuidelijk Nederland en vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzaam in de Kempen.

Wallonië
Algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa, behalve in het noordoosten, Noord-Afrika en Zuidwest-Azië. Nu ook in andere werelddelen.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Geranium dissectum

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's