Helleborus viridis

Algemeen

Deze "kerstroos" bloeit niet met kerst maar pas in Januari tot en met April. Wrangwortel zie je vaak als variant in een tuin maar de wilde plant is zeer zeldzaam. Hij staat dan ook op de Rode lijst als bedreigd en is sinds 1950 met 50 % tot 75 % achteruit gegaan.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Helleboris komt van Helleborum (Latijn) en betekent "nieskruid/middel tegen waanzin". De gedroogde wortelstok levert eerste kwaliteit niespoeder op. Dit omdat niesen een opgelucht gevoel geeft bij een verkoudheid. Een symptoombestrijding die vroeger veel werd toepast om planten in te zetten als medicinaal gebruik.

Viridis (Latijn) betekent "groenachtig". Dit heeft betrekking tot de kleur van de plant.

Namen in andere talen

  • English: Green Hellebore
  • Français: Hellébore vert
  • Deutsch: Grüne Nieswurz
  • Espanõl: Eléboro verde
  • Italiano: Elleboro verde
  • Svenska: Grön julros
  • Norsk: Grøn julerose
  • Dansk: Grøn nyserod 

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Green Hellebore. Dit is de Engelse vertaling van de wetenschappelijke naam. In tegenstelling tot de Kerstroos (Helleborus niger) is deze Helleborus groen van kleur, ook de bloemen dus.

Voor de verspreiding van Helleborus viridis in Engeland zie deze kaart

De Franse naam is Hellébore vert. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Grüne Nieswurz. Dit betekent "groene nieswortel". Deze naam verwijst naar een hele andere Hellebussoort, het Stinkend nieskruid (Helleborus foetidus).

De Italiaanse naam is Elleboro verde. Dit betekend "voorjaars Helleboris".Zoals bij algemeen genoemd bloeit deze plant vroeg. Eigenlijk al voor het voorjaar, dus van Januari tot en met April. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse en Noorse naam is nagenoeg gelijk, Grön julros/Grøn julerose. Dit betekent "groene kerstroos". Alle helloborus soorten heten in Zweden Julros (kerstroos).

Voor de verspreiding van Helleborus viridis in Zweden zie deze kaart.

De Deense naam is Grøn nyserod. Dit betekent weer "groene nieswortel", net als de Duitse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Licht beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofrijke, kalkrijke, lemige grond. Groeiend in dikke humuspaketten (vooral op klei en leem, maar ook wel op mergel).

Groeiplaats
Bossen (loofbossen, hellingbossen, bij buitenplaatsen en op overslaggronden), houtwallen, struwelen, gebergten, dijken (grazige en kleiige plaatsen en bij vruchtbomen), bij bronnen en bij boerderijen.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam in het westelijke deel van het rivierengebied en in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam. Het meest in de Leemstreek en in de Maasvallei.

Wallonië
Plaatselijk vrij algemeen in Lotharingen en in het Maasgebied. Zeer zeldzaam in Brabant.

Wereld
Gebergteplant uit Midden- en West-Europa. Noordelijk tot in Nederland, oostelijk tot in Oostenrijk en zuidelijk tot Noord-Italië en Noord-Spanje en Noord-Portugal.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Helleborus viridis

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten