Algemeen

Deze plant stond gewoon hier om de hoek in een stadsparkje. Achteraf blijkt een echt wild exemplaar zeer zeldzaam te zijn. Ik heb deze foto's jaren geleden gemaakt en hij komt elk jaar weer terug. Vaak minder mooi want er wordt met regelmaat gemaaid. 

Verklaring Wetenschappelijke naam

Hieracium komt van Hierax (Grieks) en betekent "havik". Het verhaal wil dat deze vogels van dit kruid aten om scherper te kunnen zien.

Namen in andere talen

  • English:Hawkweed
  • Français: Porcelle à feuilles tachées
  • Deutsch:Geflecktes Ferkelkraut
  • Espanõl:
  • Italiano:
  • Svenska: Hökfibblor
  • Norsk: Flekkgrisøyre
  • Dansk: Plettet Kongepen

Verklaring buitenlandse namen

De Engelse naam Hawkweed Dit betekend, net als de Nederlandse naam, "havikskruid".

Deze, Hieracium glaucinum subsp. simulatum, plant komt niet voor in Engeland.

De Franse naam is Porcelle à feuilles tachées. Porcelle komt van Porcelet en betekent "biggetje". à Feuilles betekent "met bladeren". En Tachées is een vervoeging van Tacheter (bespikkelen) en  betekend "bespikkeld. Dus "bladeren die zijn bespikkeld met biggenvlekken.

De Duitse naam is Geflecktes Ferkelkraut. Dit betekent "gevlekt biggenkruid", net zoals de Nederlandse naam.

De Italiaanse naam is Hieracium glaucinum subsp. simulatum. Ik kon geen Italiaanse naam vinden voor Vroeg havikskruid.

De Zweedse naam is Hökfibblor. Hök betekent "havik" bedoeld zoals in de Nederlandse naam. Fibbla is een oud Zweeds woord voor composieten van o.a Hypochaeris.

De plant Vroeg havikskruid komt niet voor in Zweden. Wel vele andere ondersoorten Havikskruid. Bovenstaande naam is de algemene Zweedse naam voor Hieracium (Havikskruid).

De Noorse naam is Flekkgrisøyre. Dit betekent "gevlekte varkensoor".

De Deense naam is Plettet Kongepen. Plettet betekent "gevlekt". De betekenis van Kongepen is mij nog onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot meestal licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot matig vochtige, kalkrijke, meestal stenige grond.

Groeiplaats
Bossen (loofbossen), puinhellingen, kalkrotsen, muren (o.a. kademuren) en andere steenachtige plaatsen.

Verspreiding

Nederland
Waaarschijnlijk zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam. Het meest op oude kademuren in Kortrijk. Op deze plaats komt ze al sinds begin 1900 voor. Een tweede groeiplaats bevindt zich in Poperinge (in een oude pastorietuin).

Wallonië
Zeldzaam.

Wereld
In Zuid- en Midden-Europa, noordelijk tot in de Belgische Ardennen.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Foto's