Algemeen

Deze plant stond gewoon hier om de hoek in een stadsparkje. Achteraf blijkt een echt wild exemplaar zeer zeldzaam te zijn. Ik heb deze foto's jaren geleden gemaakt en hij komt elk jaar weer terug. Vaak minder mooi want er wordt met regelmaat gemaaid. 

Verklaring Wetenschappelijke naam

Hieracium komt van Hierax (Grieks) en betekent "havik". Het verhaal wil dat deze vogels van dit kruid aten om scherper te kunnen zien.

Namen in andere talen

  • English: Spotted Cat’s Ear
  • Français: Porcelle à feuilles tachées
  • Deutsch:Geflecktes Ferkelkraut
  • Espanõl:
  • Italiano:
  • Svenska: Slåtterfibbla
  • Norsk: Flekkgrisøyre
  • Dansk: Plettet Kongepen

Verklaring buitenlandse namen

De Engelse naam is Spotted Cat’s Ear. Dit betekent "gevlekte kattenoor". Een grappige naam want of het nu om Gevlekt biggenkruid of Vroeg havikskruid, het is een heel ander dier.

De Franse naam is Porcelle à feuilles tachées. Porcelle komt van Porcelet en betekent "biggetje". à Feuilles betekent "met bladeren". En Tachées is een vervoeging van Tacheter (bespikkelen) en  betekend "bespikkeld. Dus "bladeren die zijn bespikkeld met biggenvlekken.

De Duitse naam is Geflecktes Ferkelkraut. Dit betekent "gevlekt biggenkruid", net zoals de Nederlandse naam.

De Zweedse naam is Slåtterfibbla. Slåtter betekent letterlijk "maaimachine". Hiermee wordt een landbouw maaier mee bedoeld om te maaien voor hooi. Fibbla is een oud Zweeds woord voor composieten van o.a Hypochaeris. Wat de uiteindelijke betekenis is voor deze woorden is mij onbekend.

De Noorse naam is Flekkgrisøyre. Dit betekent "gevlekte varkensoor".

De Deense naam is Plettet Kongepen. Plettet betekent "gevlekt". De betekenis van Kongepen is mij nog onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot meestal licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot matig vochtige, kalkrijke, meestal stenige grond.

Groeiplaats
Bossen (loofbossen), puinhellingen, kalkrotsen, muren (o.a. kademuren) en andere steenachtige plaatsen.

Verspreiding

Nederland
Waaarschijnlijk zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam. Het meest op oude kademuren in Kortrijk. Op deze plaats komt ze al sinds begin 1900 voor. Een tweede groeiplaats bevindt zich in Poperinge (in een oude pastorietuin).

Wallonië
Zeldzaam.

Wereld
In Zuid- en Midden-Europa, noordelijk tot in de Belgische Ardennen.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Foto's