Humulus lupulus

Algemeen

Mijn persoonlijke ervaring met Hop is dat deze pas opvalt bij het zien van de typische hopbellen. De bloeiperiode met echte mannelijk of vrouwelijke bloemen is best kort. En het blad verwissel je al snel met een of andere tuinstruik, Braam bijv. Dus zeker als de plant nog geen meters omhoog is geklommen valt hij niet op.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Ook de verklaring voor de wetenschappelijke naam is allerminst eenduidig. Het boek Planten en hun naam van H. Kleijn (1970) vat het als volgt samen. We moeten het waarschijnlijk niet bij Plinius zoeken, want zij schijnen de Hop niet te hebben gekend. Men veronderstelt dat de naam uit het Duits of Germaans is ontstaan en wel van humel of humela. Anderen menen dat de naam afkomstig is van humus: bodem, of humure: vochtig zijn, vanwege het groeien op vochtige plaatsen. Ook meent men dat de middeleeuwse naam van hümulus ontstaan zou kunnen zijn uit het Slavische chmeli, dat hop beduidt.

Namen in andere talen

  • English: Hop
  • Français: Houblon grimpant
  • Deutsch: Hopfen
  • Espanõl: El lúpulo
  • Italiano: Luppolo comune
  • Svenska: Humle
  • Norsk: Humle
  • Dansk: Humle

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vochtige tot vrij natte, voedselrijke, stikstofrijke, humeuze grond (lemig zand, leem, klei stenige plaatsen en soms op venige grond). Deze liaan kan vrij langdurige overstromingen vedrdragen.

Groeiplaats
Bossen (loofbossen, rivier- en beekbegeleidende bossen en moerasbossen), bosranden, heggen, struwelen, hakhout, boomwallen, tegen hekwerken, soms op muren klimmend, plantsoenen, langs spoorwegen (spoorbermen), zeeduinen en waterkanten (op steenglooiingen langs de grote rivieren).

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar zeldzaam in het noordelijk kleidistrict en in het Waddengebied.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzaam in de Polders.

Wallonië
Algemeen, maar zeer zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Een groot deel van Europa en Azië, oostelijk tot in Centraal Siberië en Japan). Ook in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's