Linaria vulgaris

Algemeen

Op de website van floravannederland kwam ik het volgende stukje tegen. Een typisch verhaal voor deze plant: Vlasbekje is een echte hommelbloem. Deze insecten zijn krachtig genoeg om de bloem open te maken en boven- en onderlip van elkaar te drukken. In de spoor vinden ze nectar, maar en passant krijgen ze stuifmeel mee dat ze bij bezoek aan een volgende bloem afgeven aan de stempels. Zo wordt de kruisbestuiving tot stand gebracht. De bloem is er helemaal op gebouwd dat alleen hommels met lange tongen op bezoek komen; maar hommels met korte tongen bijten vaak een gat in de spoor. Ze kunnen dan van buiten de bloem direct bij de nectar. Uiteraard wordt de bloem dan niet bestoven en op oneigenlijke manier bestolen. We noemen dit "inbraak".

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Linaria komt van Lineus (Latijn) en betekent "vlas/linnen". Dit omdat de plant, als deze niet bloeit, lijkt op Vlas maar absoluut geen familie is.

Vulgaris (Latijn) betekent "gewoon".

Namen in andere talen

  • English: Common Toadflax
  • Français: Linaire commune
  • Deutsch: Gemeines Leinkraut
  • Espanõl: linaria común
  • Italiano: Linaria comune
  • Svenska: Gulsporre
  • Norsk: Torskemunn
  • Dansk: Almindelig Torskemund

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Common Toadflax. Dit betekent "Algemene/gewone paddenvlas". Deze plant is de meest voorkomende "toadflax" in Engeland en is dan ook als tuinplant ingevoerd.  Het woord Paddenflas slaat op het eerste deel wetenschappelijke naam, Linaria. De naam Toadflax is ontstaan ​​door de gelijkenis van de bloem met kleine padden, waarbij er een overeenkomst is tussen de monding van de bloem en de brede mond van een pad. Ook Muurleeuwenbek (Cymbalaria muralis/ Linaria cymbalaria) heeft dezelfde naam, Toadflax.

De Franse naam is Linaire commune. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Gemeines Leinkraut. Dit betekent "algemeen vlaskruid".

De Zweedse naam is Gulsporre. Dit betekent "geelspoor". Elke bloem van deze plant heeft een gele spoor. Deze bloemspoor zie je ook bij bijv. Wilde akelei (Aquilegia vulgaris)

De Noorse en Deense naam is min of meer gelijk, Torksemunn/Almindelig TorskemundTorskemunn betekent "kabeljouwmond". Kennelijk vinden de Noren een vis (traditie?) beter passen bij het uiterlijk van deze bloem dan een Leeuw (de Nederlandse naam voor Cymbalaria muralis/ Linaria cymbalaria) of een Pad (de Engelse naam voor Cymbalaria muralis/ Linaria Cymbalaria).

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, iets open plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, vaak enigszins verstoorde grond (zand, stenige plaatsen, leem, löss, mergel, zavel en zelden op uitgedroogd veen).

Groeiplaats
Grasland, bermen, dijken, heggen, langs droge bosjes, kapvlakten, akkers (akkerranden), afgravingen (steengroeven), braakliggende grond, ruigten, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), tussen straatstenen, haventerreinen, industrieterreinen, rivierduinen en zeeduinen (vooral in ruigten).

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa en West-Siberië. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Linaria vulgaris

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's