Mentha aquatica

Algemeen

De typische pepermuntgeur komt eigenlijk van een kruising van Watermunt (Mentha aquatica) met Aarmunt (Mentha spicata). De plant is in de zeventiende eeuw in Engeland gevonden in een veld met muntplanten. Voor het plukje munt dat je vaak in Arabische landen in je thee krijgt zijn deze twee soorten van belang want van alleen Watermunt wordt de thee te slap. En hiervan zijn dan weer vele cultivars, bijv. Mentha spiccato Marrakech. Watermunt bloeit vanaf Juli tot in de herfst.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringen voor het woord Mentha:

  1. De naam Mentha komt uit een sage van Ovidius. De sage luidt dat de dochter van de watergod Cocytus, Menthe (of Minthe) geheten, door Hades, god van de onderwereld, bemind werd. Door de jaloerse echtgenote (Persephone) van Hades werd zij in een plant veranderd.
  2. De naam Mentha komt van Minthos (Grieks) en betekent "iets riekend", wat natuurlijk duidt op de geur van deze plant.

Aquatica komt van Aqua (Latijn) en betekent "water" wat natuurlijk slaat op de voorkeur van groeien van de plant, op of, meestal, in het water.

Namen in andere talen

  • English: Watermint
  • Français: Menthe aquatique
  • Deutsch: Mentha aquatica
  • Espanõl: Yerba buena
  • Italiano: Mentha aquatic
  • Svenska: Vattenmynta
  • Norsk: Vassmynte
  • Dansk: Vand-Mynte

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Watermint. Dit is de Engelse vertaling van de volledige Nederlandse naam.

De Franse en Duitse naam is nagenoeg gelijk, Menthe aquatique/Menthe aquatiqa. Dit is de Frans/Duitse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Vattenmynta/Vassmynte/Vassmynte. Dit betekent ook "watermunt".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselarme tot voedselrijke, humeuze tot venige, zwak zure tot kalkhoudende grond. Ook op brakke bodem (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaats
Waterkanten, moerassen (laagveenmoeras, verlandingsvegetaties en rietland), grasland (hooiland en blauwgrasland), zeeduinen (duinvalleien), ruigten, bossen (natte loofbossen) en grienden.

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Gematigde streken in Europa en in sommige delen van West- en Midden-Azië. Ook in Noord- en Oost-Afrika en in Zuid-Afrika. Ingeburgerd in Australië en Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Mentha aquatica

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's