Mentha suaveolens/Mentha rotundifolia

Algemeen

Er groeien in Nederland verschillende soorten Munt o.a.:

 • Watermunt (Mentha aquatica)
 • Akkermunt (Mentha arvensis)
 • Groene munt (Mentha spicata)

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

 

Verklaring Wetenschappelijke naam

Er zijn twee verklaringen voor het woord Mentha:

 1. De naam Mentha komt uit een sage van Ovidius. De sage luidt dat de dochter van de watergod Cocytus, Menthe (of Minthe) geheten, door Hades, god van de onderwereld, bemind werd. Door de jaloerse echtgenote (Persephone) van Hades werd zij in een plant veranderd.
 2. De naam Mentha komt van Minthos (Grieks) en betekent "iets riekend", wat natuurlijk duidt op de geur van deze plant.

Suaveolens (Latijn) betekent "zoet geurend".

Rotundifolia komt van Rotundus (Latijn) dat "rond" betekent en Folium (Latijn) dat "blad" betekent, dus "rond blad". Dit wel zeggen dat de plant een eirond blad heeft, maar dat hebben andere Muntsoorten ook. Gelukkig is er de andere wel onderscheidene wetenschappelijke naam.

Namen in andere talen

 • English: Round-leaved Mint
 • Français: Menthe à feuilles rondes
 • Deutsch: Rundblättrige Minze
 • Espanõl: Mastranzo
 • Italiano: Menta a foglie rotonde
 • Svenska: Rundmynta
 • Norsk: Rundmynte
 • Dansk: Rundbladet mynte

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is  Round-leaved Mint. Dit is de Engelse benaming voor het tweede gedeelte van de tweede wetenschappelijke naam.

De Franse naam is Menthe à feuilles rondes. Dit is de Franse benaming van de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Rundblättrige Minze. Dit betekent ook "rondbladige munt".

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Rundmynta/Rundmynte/Rundbladet mynte. Dit betekent ook weer Ronde munt/Ronde munt en Rondbladige munt.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, min of meer open plaatsen op vochtige tot matig droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, stikstofrijke, kalkrijke en vaak verstoorde grond (leem en mergel).

Groeiplaats
Waterkanten (langs greppels en sloten), bermen, grasland (ruige plaatsen en beweide plaatsen in rivier- en beekdalen), akkers, ruderale plaatsen, stortplaatsen, omgewerkte grond, braakliggende grond en langs spoorwegen (spoorbermen).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in Zuid-Limburg en zeldzaam in het rivierengebied van Midden- en Noord-Limburg.

Vlaanderen
Plaatselijk vrij algemeen, maar zeldzamer in de Kempen.

Wallonië
Plaatselijk vrij algemeen.

Wereld
In Noordwest-Afrika en Zuid-, West- en Midden-Europa.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Mentha suaveolens/Mentha rotundifolia

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's