Myosotis discolor eF


Algemeen

Er komen een aantal soorten Vergeet-mij-nietjes voor in Nederland: 

 • Akkervergeet-mij-nietje  (Myosotis arvensis) - Algemeen
 • Veelkleurig vergeet-mij-nietje (Myosotis discolor) - Algemeen
 • Zompvergeet-mij-nietje (Myosotis laxa subsp. cespitosa) - Algemeen
 • Ruw vergeet-mij-nietje (Myosotis ramosissima) - Algemeen
 • Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides subsp. scorpioides) - Zeer zeldzaam
 • Weidevergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides subsp. nemorosa) - Algemeen
 • Stijf vergeet-mij-nietje (Myosotis stricta) - Zeldzaam
 • Bosvergeet-mij-nietje (Myosotis sylvatica) - Algemeen

Verklaring Wetenschappelijke naam

Myosotis komt van Myos (Grieks) en betekent "muis", en van Otis (Grieks) en betekent "oortjes". Beide omdat de bloem zachte beharing heeft en wat vorm betreft wel lijkt op een muizenoor.

Discolor komt uit het Latijn. Het bestaat uit twee delen, Dis dat "rijk/veel" betekent en Color dat "kleur" betekent. Dus "rijk aan/veel kleurig".

Namen in andere talen

 • English: Yellow Forget Me Not
 • Français: Myosotis à fleurs changeantes
 • Deutsch: Buntes Vergißmeinnicht
 • Espanõl: No me olvides
 • Italiano: Nontiscordardimè color
 • Svenska: Brokförgätmigej
 • Norsk: Perleminneblom
 • Dansk: Forskelligfarvet Forglemmigej

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Yellow Forget Me Not. Dit betekent natuurlijk "geel vergeet-mij-nietje". Omdat de meeste Vergeet-mij-nietjes blauw zijn en geel de uitzondering is heet dit plantje in Engeland zo.

Voor de verspreiding van Myosotis discolor in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Myosotis à fleurs changeantes. Dit is een combinatie van de Franse benaming van het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam en de woorden À fleur changeantes dat "met veranderende bloemen" betekent.

De Duitse naam is Buntes Vergißmeinnicht. Dit betekent "kleurrijk vergeet-mij-nietje".

De Italiaanse naam is Nontiscordardimè color. Het is een variant op de Nederlandse naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben. 

De Zweedse naam is Brokförgätmigej. Dit is de Zweedse benaming voor de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Myosotis discolor in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Perleminneblom. Perle betekent "parel". Waarom is mij nog onebekend. Minne  betekent "geheugen" en Blom natuurlijk "bloem".

De Deense naam is Forskelligfarvet Forglemmigej. Forskeligfarvet betekent "veelkleurige" en Forsglemmigej betekent "vergeetachtige".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier) op droge tot soms vrij natte, matig voedselrijke, zwak zure, vaak kalkarme, grazige grond (zand, leem, zavel, veen en klei).

Groeiplaats
Akkers, grasland (grasvelden, open plekken in hooiland en vochtig beekdalgrasland), bermen, ruigten, afgravingen (zandgroeven), begraafplaatsen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), waterkanten (langs veensloten) en zeeduinen (duinvalleien).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij zeldzaam, maar zeer zeldzaam in het rivierengebied en in Zeeland.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Vlaamse zandstreek en in de Kempen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij zeldzaam in Brabant. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
In West- en Midden-Europa, Noordwest-Afrika en op de Azoren.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Myosotis discolor

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten