Vicia grandiflora

Algemeen

Vicia grandiflora komt nauwelijks voor in Nederland. De grootbloemige wikke is wijdverspreid van Zuidoost-Europa tot Italië , Zuid- Oostenrijk , van oost naar Oekraïne , Klein-Azië , de Kaukasus en Iran . Het komt zelden voor in Neder-Oostenrijk en aan de voet van de Alpen . In Oostenrijk komt de grootbloemige wikke alleen vaker voor in het oostelijke deel; anders is het zeldzaam. Alleen een Duitse wikipagina omschrijft deze plant goed.

Er komen minstens 12 soorten Wikke (Vicia) voor in Nederland:

 • Vogelwikke (Vicia cracca) - Algemeen
 • Tuinboon (Vicia faba) - Zeldzaam/Verwilderd
 • Grote wikke (Vicia grandiflora) - Zeer zeldzaam
 • Ringelwikke (Vicia hirsuta) - Algemeen
 • Lathyrus wikke (Vicia lathyroides) - Vrij zeldzaam
 • Gele wikke (Vicia lutea) - Zeldzaam
 • Smalle wikke (Vicia sativa subsp. angustifolia) - Algemeen
 • Voeder wikke (Vicia sativa subsp. sativa) - Algemeen
 • Vergeten wikke (Vicia sativa subsp. segetalis) - Algemeen
 • Heggenwikke (Vicia sepium) - Algemeen
 • Vierzadige/Slanke wikke (Vicia tetrasperma) - Algemeen
 • Bonte wikke (Vicia villosa) - Algemeen

Verklaring Wetenschappelijke naam

Vicia komt van Vincio (Latijn) en betekent "vlechten/winden/binden". Dit duidt op het groeigedrag van deze plantenfamilie. De Grieken noemden de Wikke, bikion, waaruit het Latijnse Vicia ontstaan is.

Grandi betekent natuurlijk "groot" en Flora "bloem".

Namen in andere talen

 • English:
 • Français: Vesce à grandes fleurs
 • Deutsch: Großblütige Wicke
 • Espanõl:
 • Italiano: Veccia a fiori grandi 
 • Svenska: Storvicker
 • Norsk:
 • Dansk:

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is Großblütige Wicke. Dit betekent "grootbloemige wikke".

Voor de verspreiding van Grote wikke in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's